Uw zoekopdracht

Wet- en regelgeving subsidies

Gepubliceerd: 
27 oktober 2015
Laatste wijziging: 
28 september 2016

De gemeente zorgt voor een groot aantal voorzieningen en activiteiten voor alle bewoners. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, gezondheidszorg, leefbaarheid en participatie. De gemeente Den Haag doet dit samen met organisaties in de stad die de gemeente subsidie geeft.

Zo draagt de gemeente bij aan de doelstellingen van het gemeentebestuur.

Subsidieverlening

De regels voor het verlenen van subsidies vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV) die op 1 juli 2014 in werking is getreden. De regels van de ASV gelden in principe voor alle subsidieaanvragen die op en na 1 juli 2014 zijn verleend.

Voor de subsidieaanvragen die u heeft gedaan voor 1 juli 2014 gelden nog de oude regels voor subsidies en verantwoording: de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking (HKS) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies (UVS

Subsidiebeschikkingen

De subsidiebeschikkingen die de organisaties van de gemeente krijgen, zijn gebaseerd op deze regels. De gemeente wijst organisaties op de regelgeving, bijvoorbeeld in de brief die een organisatie krijgt bij de beschikking. Heeft u vragen over de beschikking? Neem dan contact op met uw contactpersoon. Wie dat is staat in de brief.

Subsidieverantwoording

In de 'Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015' staat hoe de verantwoording eruit moet zien en aan welke voorwaarden dat moet voldoen. Deze richtlijnen traden op 23 juli 2015 in werking.

Gepubliceerd: 
27 oktober 2015
Laatste wijziging: 
28 september 2016