Uw zoekopdracht

Welkomstwoord door burgemeester Van Aartsen bij de ontvangst van de Haagse veteranen, 27 juni 2012

Gepubliceerd: 
06 juli 2012
Laatste wijziging: 
06 juli 2012

Welkomstwoord door burgemeester Van Aartsen bij de ontvangst van de Haagse veteranen, 27 juni 2012

Veteranen,
Dames en heren,

van harte welkom, hier in ons stadhuis!

In het bijzonder wil ik verwelkomen Kapitein der Fusiliers Marco Kroon, Ridder in de Militaire Willems-Orde.
Ik mocht erbij zijn toen u drie jaar geleden op het Binnenhof de Militaire Willems-Orde uitgereikt kreeg door Hare Majesteit de Koningin.

En daarom doet het me des te meer plezier dat u nu in ons midden bent en dadelijk ook het een en ander wilt vertellen over uw ervaringen in Afghanistan en over uw werk bij het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Met dat regiment heeft Den Haag, zoals u allen wel weet, sinds de Bevrijding van 1945 een heel bijzondere band.

Destijds waren het leden van de Prinses Irene Brigade die, na een afschuwelijke periode van vijf zware bezettingsjaren, Den Haag binnentrokken. De mannen van de Prinses Irene Brigade brachten onze stad vrede en vrijheid. De democratie werd hersteld, de wederopbouw begon en het leven hernam zijn normale gang.

U, Haagse veteranen, deed het zelfde. Maar dan op andere plekken en in een andere tijd. Ook u werd uitgezonden om vrede en vrijheid te brengen, om rust en orde te herstellen. In gebieden waar angst heerste, bracht u hoop. Hoop op een betere toekomst.

Zoals vandaag de dag Nederlandse mannen en vrouwen doen in Afghanistan. Hun werk, onder moeilijke en vaak gevaarlijke omstandigheden, betekent veel voor de plaatselijke bevolking. De fototentoonstelling over Afghaanse vrouwen, aan de andere kant van dit atrium, laat heel goed zien hoe hun positie de afgelopen jaren verbeterd is. Iets dat ondenkbaar zou zijn zonder de inzet van ook Nederlandse mannen en vrouwen.

Den Haag is er trots op om gastheer te mogen zijn van al die veteranen die op zaterdag weer naar onze stad komen. Wij zijn u, de veteranen, zowel de oude generatie als de jonge, intens dankbaar. Dankbaar voor de wijze waarop u ons land en later de wereldgemeenschap hebt gediend. Uw taak was geen gemakkelijke. Uw opdracht vaak zeer gecompliceerd. Maar hebt hem naar eer en geweten volbracht!

Als burgemeester hecht ik er, en dat weet u, óók heel veel waarde aan om u, de veteranen uit Den Haag, apart te ontvangen. Een goede gelegenheid voor u om elkaar weer eens te spreken. Maar bovenal een moment voor ons, de stad Den Haag, om onze grote waardering voor u, veteranen, tot uitdrukking te brengen. Ik wens u een bijzonder goede bijeenkomst. En weet dat u altijd een beroep op ons kunt doen!  

 

 

 

Gepubliceerd: 
06 juli 2012
Laatste wijziging: 
06 juli 2012