Uw zoekopdracht

Vestigen vanuit het buitenland

Langer in Den Haag gaan wonen

Gepubliceerd: 
26 september 2014
Laatste wijziging: 
04 oktober 2016

Wilt u zich voor het eerst inschrijven in Nederland vanuit het buitenland en gaat u langer dan 4 maanden in Den Haag wonen? Of heeft u al eerder in Nederland in de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) ingeschreven gestaan? Dan bent u verplicht zich te laten (her)inschrijven in de BRP.

Iedereen die uit het buitenland komt en langer dan 4 maanden in Den Haag gaat wonen, moet zich inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). Bij de inschrijving in de BRP ontvangt u ook een Burgerservicenummer (BSN). Kijk op de pagina die voor uw situatie geldt voor meer informatie over de procedure.

Vestiging vanuit EU/EER-landen of Zwitserland

Voor mensen die een EU/EER nationaliteit hebben.

Zie Vestiging vanuit EU/EER-landen of Zwitserland

Vestiging uit het buitenland met aanvraag verblijfsvergunning

Voor mensen die niet een EU/EER nationaliteit hebben en voor (huwelijks)partners van mensen met een EU/EER of Zwitserse nationaliteit.

Zie Vestiging uit buitenland met aanvraag verblijfsvergunning

Vestiging van geprivilegieerden

Werkt u in Nederland als diplomatiek of consulair ambtenaar? Of bij een internationale organisatie? Dan heeft u een bijzondere verblijfsstatus.

Zie Vestiging van geprivilegieerden

Vestiging van internationale studenten

Voor internationale studenten.

Zie: Inschrijven in de BRP voor internationale studenten

Vestiging van kennismigranten

Voor mensen die werken als kennismigrant en daardoor een bijzondere verblijfsstatus hebben.

Zie Vestiging van kennismigranten

1e Vestiging van Nederlanders uit het buitenland

Ook voor Nederlanders uit Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

Zie 1e Vestiging van Nederlanders uit het buitenland

Hervestiging vanuit het buitenland

Ook voor Nederlanders uit Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

Zie Hervestiging vanuit het buitenland

Vestiging van geadopteerde kinderen vanuit het buitenland

Voor kinderen die in het buitenland geadopteerd zijn.

Zie Vestiging van geadopteerde kinderen vanuit het buitenland

Vestiging van asielzoekers

Voor mensen met een geldig w-document of verblijfsdocument.

Zie Vestiging van asielzoekers

Korter dan 4 maanden in Nederland

Komt u naar Nederland om bijvoorbeeld te werken of te studeren en blijft u korter dan 4 maanden? Kijk dan bij Inschrijven als niet-ingezetene in Nederland (RNI)

Gepubliceerd: 
26 september 2014
Laatste wijziging: 
04 oktober 2016