Uw zoekopdracht

Uitkering bij werkloosheid

Gepubliceerd: 
31 december 2014
Laatste wijziging: 
11 oktober 2016

Bent u werkloos en heeft u een uitkering nodig? Dan kunt u een WW-uitkering of een bijstandsuitkering aanvragen.

WW-uitkering

Wanneer u buiten uw schuld uw baan verliest, dan kunt u een WW-uitkering krijgen. Dit is een tijdelijke uitkering. Een WW-uitkering voorkomt dat uw inkomen meteen veel lager is. De uitkering geeft u wat extra tijd om nieuw werk te vinden.

Wanneer een WW-uitkering aanvragen?

Een WW-uitkering kunt u al aanvragen 3 weken voordat u werkloos wordt met het aanvraagformulier WW-uitkering (www.werk.nl)

Bijstandsuitkering

Kunt u geen WW-uitkering krijgen, bijvoorbeeld omdat u te kort heeft gewerkt? Of stopt uw WW-uitkering en heeft u nog geen nieuw werk gevonden? Dan kunt u een tijdelijke bijstandsuitkering aanvragen.

IOAW-uitkering

Was u 50 jaar of ouder toen u werkloos werd? Dan kunt u een IOAW-uitkering aanvragen. Dit is een uitkering voor oudere werkloze werknemers tot het niveau van de bijstand.

Wanneer kunt u een bijstandsuitkering aanvragen?

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als:

  • u geen werk kunt vinden en onvoldoende inkomen heeft
  • u geen recht (meer) heeft op een WW-uitkering
  • het totale inkomen van u en uw partner lager is dan de bijstandsnorm 
  • u staat ingeschreven als werkzoekende in Den Haag.

Kijk voor meer informatie op de website van werk.nl

Tussen de 18 en 27 jaar?

Bent u werkloos en tussen de 18 en 27 jaar? Dan moet u een zoekopdracht uitvoeren. In een periode van 4 weken zoekt u naar school of werk.

Ondernemers

Voor ondernemers is er Rentedragend krediet of bijstand voor zelfstandigen.

Gepubliceerd: 
31 december 2014
Laatste wijziging: 
11 oktober 2016