Uw zoekopdracht

Toespraak door burgemeester Van Aartsen bij de opening van het nieuwe hoofdgebouw van de GGD, 3 juli 2012

Gepubliceerd: 
06 juli 2012
Laatste wijziging: 
31 maart 2016

Toespraak door burgemeester Van Aartsen bij de opening van het nieuwe hoofdgebouw van de GGD, 3 juli 2012

Dames en heren,


Het is een jubileum dat niet echt gevierd wordt, maar toch heus het vermelden waard is. Zeker op een dag als deze. Op 1 maart was het precies honderd jaar geleden dat de Gemeentelijke Gezondheidsdienst werd opgericht. Daarmee werd niet alleen een begin gemaakt met de medische controle en behandeling van gemeentepersoneel, maar ook met iets dat we intussen allang als vanzelfsprekend beschouwen: eerstehulpverlening van gemeentewege. In de decennia die volgden breidde de GGD zich steeds verder uit, bijvoorbeeld met geestelijke gezondheidszorg en geneeskundig schooltoezicht. 

Mede door die toename van activiteiten heeft de GGD van meet af aan geleden onder ruimtegebrek. Het eerste onderkomen, niet ver hier vandaan, aan de Varkenmarkt, was al na een paar jaar te krap. Na de Eerste Wereldoorlog kon een nieuw gebouw aan de Waldeck Pyrmontkade worden betrokken. Het had bijna twee ton gekost, iets meer dan de begrote 158.000 gulden, maar was dan ook van alle moderne gemakken voorzien. Zo was het hele gebouw elektrisch verwarmd. Let wel, we schrijven dan 1918!

Dat gebouw aan de Waldeck Pyrmontkade bleek al ras niet groot genoeg, zodat allerlei onderdelen van de GGD elders in de stad moesten worden gehuisvest. Vanaf halverwege de jaren vijftig probeerde de GGD een nieuw onderkomen te verwezenlijken. Dat duurde zo’n dertig jaar! Medio jaren tachtig is nog serieus overwogen om het toenmalige stadhuiscomplex aan het Monchyplein te voltooien – het was nooit werkelijk afgebouwd – en daar dan ook de GGD in onder te brengen. Toen vervolgens toch werd gekozen voor nieuwbouw van een stadhuis op de huidige locatie, zag de GGD zich niet met loeiende sirenes over het Spui razen. Een nieuw gebouw kwam er voorlopig niet en de GGD nam zijn intrek in een kantoorpand op de hoek van de Thorbeckelaan en de Laan van Meerdervoort.

Honderd jaar na de oprichting van de GGD en na ruim een halve eeuw van provisoria en stukgelopen nieuwbouwplannen is het dan toch echt zover: de GGD heeft eindelijk een nieuwe, moderne hoofdvestiging. Het vorige college is akkoord gegaan met het voorstel van de toenmalige wethouder Volksgezondheid Bert van Alphen om hier het nieuwe onderkomen van de GGD te bouwen. De huidige wethouder Rabin Baldewsingh heeft dat lovenswaardige initiatief vervolgens overgenomen. Het doet me dan ook heel veel plezier dit mooie en vooral nuttige gebouw vandaag officieel te mogen openen.

Het werk van de GGD ter bevordering van de volksgezondheid is van onschatbare waarde. De GGD is de schakel tussen lokaal openbaar bestuur en het gezondheidszorgsysteem. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het signaleren van mogelijke epidemieën of het opsporen en behandelen van ziektes die nog altijd een groot gevaar vormen, zoals tuberculose. Ik denk ook aan het toezicht op de kinderopvang en aan de inzet van de GGD op het terrein van de jeugdgezondheid. Bekend bij een groot publiek is ook de campagne Gezond Gewicht en natuurlijk de afdeling Reizigerszorg.

Vanuit mijn functie als burgemeester heb ik uiteraard geregeld te maken met de GGD. Bijvoorbeeld bij ongelukken of andere calamiteiten. Een goede afstemming met politie en brandweer is daarbij steeds heel belangrijk. Ook de GHOR komt daarbij uiteraard regelmatig om de hoek kijken. Het zelfde geldt voor grote evenementen.

In dit verband, op deze feestelijke dag, toch een ernstige noot: de afgelopen jaren werden wij verschillende keren opgeschrikt door agressief gedrag of zelfs geweld jegens personeel van de GGD. Mensen die, vaak onder moeilijke omstandigheden, medische hulp verlenen. Hulp die soms levensreddend is. Lieden die hulpverleners te lijf gaan, pakken wij daarom keihard aan. Want zulk wangedrag is onder geen enkele omstandigheid te rechtvaardigen.

De Haagse GGD maakt zich, dag in, dag uit, sterk voor de gezondheid en het welzijn van de Hagenaars. En dat al meer dan honderd jaar. Moge dit nieuwe onderkomen ertoe bijdragen dat onze GGD die belangrijke taak nog beter dan voorheen kan uitvoeren.


  

 

 

 

Gepubliceerd: 
06 juli 2012
Laatste wijziging: 
31 maart 2016