Uw zoekopdracht
Product

Hondenbelasting

Gepubliceerd: 
01 januari 2017
Laatste wijziging: 
25 januari 2017

Heeft u een hond? Dan moet u hondenbelasting betalen. De belasting is hoger als u meer honden heeft. Het maakt niet uit of de hond groot of klein is. U betaalt ook als uw hond nooit buiten komt.

Als u een hond neemt, moet u de hond binnen 6 weken aangeven. Ook na 6 weken kunt u een hond nog aangeven, maar dan krijgt u wel een boete.

  • Geef de hondenbelasting digitaal aan. U kunt meerdere honden tegelijk aangeven. Wilt u meerdere honden aangeven maar met verschillende ingangsdata? Geef dan elke hond apart aan.

Geef hondenbelasting aan

  • Heeft u geen DigiD dan kunt u ook schriftelijk aangifte hondenbelasting doen bij de directeur der Gemeentebelastingen. Vermeld in uw schriftelijke aangifte: uw naam, adres en geboortedatum en sinds wanneer u de hond(en) heeft.
  • U kunt ook langskomen bij de balie in stadskantoor Leyweg.

Wie betaalt de aanslag

De houder van de hond(en) moet betalen. Als er meerdere personen in een huishouden bij elkaar wonen, wordt 1 persoon aangewezen als de 'houder'. Deze persoon moet zorgen dat de hondenbelasting wordt betaald.

Controle

De gemeente controleert of u een hond heeft. Controleurs komen in de hele stad bij mensen aan de deur, om te kijken of er een hond is waarvoor nog geen belasting wordt betaald. Als dat het geval is, moet u alsnog aangifte hondenbelasting doen.

Kosten

Tarieven 2017

Tarieven 2017
Hond Berekening bedrag per jaar
1 hond € 114,24
2 honden € 114,24 + € 178,92 = € 293,16
3 honden € 114,24 + € 178,92 + € 226,92 = € 520,08
  • Voor elke volgende hond betaalt u € 226,92 extra.
  • Kenneltarief: Als u geregistreerd bent bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied, dan betaalt u een speciaal kenneltarief van € 339,24.

Betalen

Voor hondenbelasting geldt 1 betalingstermijn van 2 maanden. Kijk op betalen van gemeentelijke belastingen voor de betaalmogelijkheden. Belastingzaken werkt eraan om ervoor te zorgen dat u met ingang van 2018 uw hondenbelasting met automatische incasso kunt betalen. Als u niet op tijd betaalt of niet op tijd aangifte doet, krijgt u een boete

Betalingsregeling

Kunt u de hondenbelasting niet binnen de gestelde termijn betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. U kunt geen betalingsregeling krijgen als u een bedrijf heeft of als zelfstandige een beroep uitoefent.

Kwijtschelding

Kunt u de hondenbelasting niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Dit kan alleen voor het bedrag voor de 1e hond.

Ontheffing en bezwaar

Heeft u geen hond meer? Of verhuist u naar een andere gemeente? Vraag dan de hondenbelasting terug die u teveel heeft betaald. Dit heet ontheffing. Als u het niet eens bent met de aanslag voor hondenbelasting, kunt u bezwaar maken. Als u denkt dat u onterecht een boete heeft gekregen, dan kunt u bezwaar maken. Lees meer over ontheffing en bezwaar hondenbelasting.

Vrijstelling

Heeft u een blindengeleidehond of gehandicaptenhulphond? Dan kunt u om vrijstelling van hondenbelasting vragen. De aanmelding van uw hond gaat in dit geval schriftelijk. Krijgt u toch een aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Lees meer over ontheffing en bezwaar hondenbelasting.

Contact

Neem contact op met belastingzaken

Regelgeving

Bekijk de verordening hondenbelasting.

Gepubliceerd: 
01 januari 2017
Laatste wijziging: 
25 januari 2017