Uw zoekopdracht

Het Internationaal Strafhof

Gepubliceerd: 
16 juni 2010
Laatste wijziging: 
09 november 2016

Het Internationaal Strafhof (ICC) is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn erkend in diverse internationale verdragen.

Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) is gebaseerd op het statuut van Rome en is het eerste permanente internationale strafrechtelijke college dat is opgericht op basis van een verdrag. Op 17 juli 1998 aanvaardden 120 lidstaten het Statuut van Rome, dat op 1 juli 2002 daadwerkelijk in werking trad.

De doelstelling is te helpen voorkomen dat plegers van de meest ernstige misdrijven aan vervolging ontsnappen, voor zover deze zijn begaan na 1 juli 2002. Dit gaat over de mensen achter genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Het Hof vervangt de nationale strafrechtelijke systemen niet. Het kan alleen een vervolging instellen als de nationale systemen niet in staat of bereid zijn een vervolging effectief uit te voeren.

Zie ook

Website van het Internationaal Strafhof

Het Internationaal Strafhof

Gepubliceerd: 
16 juni 2010
Laatste wijziging: 
09 november 2016