Uw zoekopdracht

Het Internationaal Gerechtshof

Gepubliceerd: 
16 juni 2010
Laatste wijziging: 
13 augustus 2012

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) is de hoogste gerechtelijke instantie van de Verenigde Naties.

Het Hof bestaat sinds 1946 en telt 15 onafhankelijke rechters uit de hele wereld. Het beslecht geschillen tussen staten in overeenstemming met het internationaal recht en geeft adviezen over rechtsvragen aan de VN.

Het vervult een sleutelpositie in de handhaving van de internationale vrede en veiligheid zoals dat is ingesteld door het Handvest van de Verenigde Naties.

Het Internationaal Gerechtshof

Gepubliceerd: 
16 juni 2010
Laatste wijziging: 
13 augustus 2012