Uw zoekopdracht
Nieuws

Commissie spreekt over jeugdhulp

Gepubliceerd: 
09 januari 2017
Laatste wijziging: 
18 januari 2017

De commissie Samenleving spreekt donderdag 12 januari over de kwartaalrapportage Jeugdhulp Q2 2016.

De commissie spreekt over de kwartaalrapportage Jeugdhulp Q2 2016. De rapportage bevat informatie over de voortgang van de jeugdhulp in Den Haag in het eerste half jaar van 2016. Dit gebeurt aan de hand van zes kritische prestatie indicatoren (KPI ‘s), die eerder, in vorige kwartaalrapportages ook gehanteerd zijn. De opzet sluit aan bij de monitorparagraaf van het uitvoeringsprogramma Jeugd 2016-2018 ‘Met de jeugd. Voor de jeugd’. Conform de afspraak op 1 september wordt de commissie de eerstvolgende keer geïnformeerd over de voortgang van de jeugdhulp in de jaarrapportage 2016. Die bevat informatie over alle vier de opgaven van het jeugdbeleid uit het uitvoeringsprogramma. Dat zijn naast integrale passende jeugdhulp: meer ruimte geven aan initiatieven en ideeën van jeugd en ouders; een sterk en gezond opgroei- en opvoedklimaat in het gezin, de school en de wijk; tijdig signaleren van opgroei- en opvoedproblemen.

De vergadering start om 9 uur en vindt plaats in de raadzaal. De vergadering is online live te volgen.


Gepubliceerd: 
09 januari 2017
Laatste wijziging: 
18 januari 2017