Uw zoekopdracht

Bevolkingsregister

Gepubliceerd: 
03 september 2009
Laatste wijziging: 
04 augustus 2015

Zoeken in het bevolkingsregister

Bij het Haags Gemeentearchief zijn de bevolkingsregisters over de jaren 1823-1939 te raadplegen. In de 19e eeuw wilde de gemeente beter gaan registreren wie er in de stad woonde. Er werden boeken aangelegd waarin alle inwoners werden genoteerd. Iedereen die in Den Haag kwam wonen moest zich melden en laten registreren. De gegevens die werden genoteerd zijn de gegevens die in de akten van de Burgerlijke Stand te vinden zijn, maar ook de vorige (en eventueel volgende) woonplaats, de woonadressen, godsdienst, beroep en soms nog meer gegevens. Omdat alle gegevens over één gezin of persoon bij elkaar staan, is het raadplegen van deze registers vaak handiger dan die van de Burgerlijke Stand. De geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens van de Burgerlijke Stand zijn echter de officiële gegevens en de meest betrouwbare.

Het complete bestand is in een aantal periodes onderverdeeld. Men begon regelmatig met een nieuwe serie registers, waarin alle inwoners werden overgeschreven. Veel personen zult u dus in de registers van meer periodes tegenkomen.

Inschrijving

Mensen werden in gezinsverband geregistreerd. Echtgenotes en kinderen staan dus ingeschreven op de naam van het gezinshoofd.

Tot 1913 is de ordening alleen alfabetisch op achternaam van dat gezinshoofd. Vanaf 1913 is de ordening als volgt: eerst alfabetisch op achternaam, dan op voornaam en in het geval van een gelijke voor- en achternaam ook op geboortedatum (van oud naar jong) geordend.

Weduwen en gescheiden vrouwen staan ingeschreven op de naam van de voormalige echtgenoot. Indien u de naam van een echtgenoot niet kent, kunt u getrouwde vrouwen op hun meisjesnaam terugvinden in de indexen (over elke periode aanwezig). U treft dan een verwijzing aan naar de naam van het gezinshoofd of het deel- en paginanummer van het register waarin de gezochte persoon vermeld staat.

In het Informatieblad Bevolkingsregisters vindt u meer gedetailleerde informatie.

Gepubliceerd: 
03 september 2009
Laatste wijziging: 
04 augustus 2015