Uw zoekopdracht
Project

Beheersverordening Wittebrug-Westbroekpark

BEHEERSVERORDENING

Gepubliceerd: 
04 mei 2011
Laatste wijziging: 
14 juli 2015

De vastgestelde beheersverordening Wittebrug-Westbroekpark wordt met ingang van 9 mei 2011 ter inzage gelegd.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 14 april 2011 de beheersverordening Wittebrug-Westbroekpark gewijzigd vastgesteld.

De vastgestelde beheersverordening wordt met ingang van 9 mei 2011 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • digitaal (in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm) op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • digitaal (in de vorm van pdf-bestanden) op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
  • digitaal en op papier in te zien bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur).

De vastgestelde beheersverordening treedt in werking op 9 mei 2011. Ingevolge art. 8:2, sub b, van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.

De beheersverordening Wittebrug-Westbroekpark bestaat uit:

Zie ook:

Voor het printen van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar.

Gepubliceerd: 
04 mei 2011
Laatste wijziging: 
14 juli 2015