Uw zoekopdracht

Archeologie, hoe werkt dat?

Gepubliceerd: 
08 november 2010
Laatste wijziging: 
07 oktober 2015

Zijn er bouw- of graafwerkzaamheden in een gebied met een grote historische waarde? Waarschijnlijk zitten er dan veel oude voorwerpen in de grond. Daarom zijn archeologen van de gemeente Den Haag al vroeg bij de plannen betrokken. Deze gebieden worden Archeologische Belangrijke Plaatsen (ABP’s) genoemd.

Rijke historie

Den Haag is een stad met een lang verleden. De stad zelf is in de 13de eeuw na Christus ontstaan, maar ook daarvoor woonden er mensen in het gebied. De oudste schatten zijn meer dan 5000 jaar oud en stammen uit de tijd dat mensen nog niet met metaal konden werken. We hebben het dan over de steentijd.

Op veel plaatsen in de stad kunnen schatten uit het verleden opduiken. Op een aantal plekken is al veel gevonden. Die plekken zijn in de jaren 90 al beschermd door ze de naam van Archeologisch Belangrijke Plaats (ABP’s) te geven.

Sinds die tijd is de wetgeving erg veranderd. Archeologie moet verplicht bij alle bouwwerkzaamheden worden ingeschakkeld. Daarom is een Archeologische Waarden en Verwachtingenkaart (AWVK) gemaakt. Daarop staan gebieden aangegeven waar een grote kans is op archeologische sporen en schatten. 

Archeologen van de gemeente

De gemeente heeft eigen archeologen in dienst. Zij beoordelen plannen, doen opgravingen en bewaren archeologische vondsten en gegevens. Vaak doen de archeologen van de gemeente de opgravingen zelf. Soms wordt dat door particuliere opgraafbedrijven gedaan. De gemeente bewaart alle in Den Haag opgegraven schatten in een eigen depot. Ook de schatten die door particulieren en bedrijven zijn gedaan.

De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat iedereen de resultaten van het in de stad uitgevoerde onderzoek kan zien. Ontdekkingen worden gepresenteerd aan publiek en wetenschap met bijvoorbeeld tentoonstellingen, open dagen, publicaties, en lessen op scholen.

Verplicht onderzoek

Voordat de werkzaamheden in een ABP van start kunnen gaan, is het verplicht om een archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Daar moet een vergunning voor worden afgegeven. Die vergunning komt er pas als de echte archeologische waarde van een terrein duidelijk is. Dat betekent meestal dat er vooronderzoek moet worden uitgevoerd. Het onderzoek begint vaak met grondboringen; soms met proefsleuven. Als daarbij duidelijk wordt dat de grond veel archeologie bevat, kan worden geëist dat het complete terrein wordt onderzocht. Het is niet de bedoeling dat voor elke schop in de grond een vergunning moet komen. Voor de meeste gebieden, die een kleiner oppervlak dan 50 m2  hebben, is een vergunning niet nodig. Dat geldt niet voor de ABP’s: deze zijn te belangrijk.

Vondsten restaureren en bewaren

Archeologische vondsten komen vuil en aangetast uit de grond. Ze zijn gemaakt van verschillende materialen, zoals metaal, glas, leer, bot en aardewerk. Ze worden voorzichtig gewassen en gesorteerd. Een restaurator maakt belangrijke stukken houdbaar. Eventueel wordt een object dat niet heel uit de grond kwam aangevuld tot de oorspronkelijke vorm voor een expositie of foto. Uiteindelijk worden vondsten bewaard in het depot van de gemeente om te worden bestudeerd, uitgeleend of tentoongesteld.

Zie ook


Gepubliceerd: 
08 november 2010
Laatste wijziging: 
07 oktober 2015