Uw zoekopdracht
Product

Aangifte van geboorte

Gepubliceerd: 
06 december 2016
Laatste wijziging: 
06 december 2016

Als u een baby heeft gekregen moet u aangifte van de geboorte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

 • U doet binnen 3 werkdagen na de geboorte van het kind aangifte aan de balie van Publiekszaken. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn.
 • Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan de geboorteakte op. Dit is het bewijs dat een kind geboren is. Het kind wordt na de geboorteaangifte opgenomen in de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) en krijgt direct een burgerservicenummer (BSN).

Maak een afspraak

 • Maak een afspraak voor het aangeven van de geboorte van uw kind.

Geen inwoner van Den Haag?

Staat u niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Den Haag, maar is uw kind hier geboren? Dan doet u de aangifte van geboorte in Den Haag:

 • De ambtenaar controleert uw persoonsgegevens bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • De gemeente Den Haag geeft de geboorte van uw kind door aan uw woongemeente.
 • Van uw woongemeente ontvangt u vervolgens een burgerservicenummer (BSN) voor uw kind. 

Meenemen om aangifte van een geboorte te doen

 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet. Dit mag een rijbewijs zijn als de persoon die aangifte doet ingeschreven staat in de BRP van de gemeente waar de aangifte gedaan wordt.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder.
 • De gemeente controleert of uw identiteitspapieren echt zijn.
 • De geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind. Hiervoor kunt u een geboortebericht van het ziekenhuis of de verloskundige meenemen (waar ook de naam van de moeder op staat). Het geboortebericht is niet verplicht; u mag de informatie ook zelf doorgeven.
 • Gaat het om de geboorte van uw eerste kind? Kijk dan voor meer informatie bij naamskeuze.
 • Als het kind voor de geboorte al is erkend: een afschrift van de erkenningsakte.
 • U kunt uw trouw- of partnerschapsboekje meenemen. Dan schrijft de ambtenaar uw kind hierin bij (is niet verplicht).

Voorwaarden

De aangifte moet gedaan worden in de gemeente waar de baby is geboren. De geboorteaangifte kan door slechts 1 persoon worden gedaan.

De aangifte mag alleen gedaan worden door:

 • de moeder of de vader van het kind

Is er geen vader of is de vader verhinderd dan kan er ook aangifte gedaan worden door:

 • mensen die bij de geboorte aanwezig waren (vriendin, opa of oma, enzovoorts)

Als geen andere personen aanwezig waren bij de geboorte:

 • mensen bij wie de baby in de woning is geboren, of
 • het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar de baby is geboren.

Als er niemand is die het kind mag aangeven, dan doet een ambtenaar van de gemeente de aangifte. De burgemeester wijst de ambtenaar aan.

Kosten

Geen kosten.

Gepubliceerd: 
06 december 2016
Laatste wijziging: 
06 december 2016