Uw zoekopdracht
Beleid

Wijkprogramma Loosduinen: Houtwijk 2016-2019

Gepubliceerd: 
24 november 2015
Laatste wijziging: 
24 november 2015

Samen werken aan wat belangrijk is voor de wijk waarin u woont, werkt en leeft: daar hebben bewoners, ondernemers en andere wijkpartners van Houtwijk prioriteiten voor opgesteld samen met de gemeente.

Deze prioriteiten zijn uitgewerkt in een wijkprogramma rond 8 thema’s:

  • jeugd en onderwijs
  • wonen
  • bedrijvigheid
  • leefbaarheid en veiligheid
  • werk en inkomen
  • opvoeding en zorg
  • sociale cohesie
  • buurtbetrokkenheid.

Het wijkprogramma is richtinggevend voor de periode 2016-2019. Het jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan legt vast welke prioriteiten worden opgepakt en hoe ze worden uitgevoerd. Begin 2016 is het uitvoeringsplan beschikbaar.

Bekijk het volledige wijkprogramma van Houtwijk 2016-2019.

Kaart Houtwijk

 

Gepubliceerd: 
24 november 2015
Laatste wijziging: 
24 november 2015