Uw zoekopdracht
Product

Vergunning woning kadastraal splitsen

Gepubliceerd: 
01 januari 2015
Laatste wijziging: 
20 februari 2017

Wilt u een woning kadastraal splitsen? Mogelijk heeft u dan een splitsingsvergunning nodig.

Sinds 1 januari 2015 kan alleen de eigenaar van de woning een splitsingsvergunning aanvragen.

U kunt een kadastrale splitsingsvergunning aanvragen via het formulier Aanvraag kadastraal splitsen.

  • Print het formulier, vul het in en stuur het met de benodigde bijlagen per post op naar: Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
  • U kunt het formulier ook invullen en met de benodigde bijlagen per e-mail sturen naar: splitsingsvergunning@denhaag.nl
  • Als de vergunning is afgegeven moet een notaris de splitsing afronden. Pas als de notaris de splitsingsakte en de splitsingstekening heeft laten aantekenen in het kadaster, kunnen de appartementen afzonderlijk worden verkocht.

Let op: een kadastrale splitsing is alleen het juridisch splitsen van appartementsrechten. Er ontstaan feitelijk geen nieuwe woningen. Voor het bouwkundig splitsen van een woning (in meerdere zelfstandige woningen) spreken we van bouwen en is een omgevingsvergunning en mogelijk ook een woningvormingsvergunning nodig.

Nodig bij het aanvragen van een kadastrale splitsingsvergunning

  • een splitsingsplan
  • een taxatierapport
  • een bouwkundig rapport

Voorwaarden

  • Een splitsingsvergunning is nodig voor alle gebouwen die woonruimte bevatten onder de huurprijsgrens. Deze grens wijzigt jaarlijks en bedraagt per 1 januari 2015 € 710,68 per maand.
  • Er is vanuit huisvestingsoverwegingen geen bezwaar tegen de splitsing, en er is geen achterstallig onderhoud (zie RIS180711).

Kosten

€ 154,20 per woning (per te vormen appartementsrecht) met een maximum per aanvraag van € 3750. Bedragen gelden in 2017.

Gepubliceerd: 
01 januari 2015
Laatste wijziging: 
20 februari 2017