Uw zoekopdracht
Product

Omgevingsvergunning

Gepubliceerd: 
13 mei 2015
Laatste wijziging: 
23 mei 2017

Wilt u gaan bouwen of verbouwen, een monument wijzigen, een boom kappen of een inrit maken? Kijk dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. De omgevingsvergunning vervangt de bouwvergunning, monumentenvergunning en kapvergunning.

U moet op grond van de Wabo een omgevingsvergunning aanvragen voor onder andere:

 • bouwen (zoals het plaatsen van een dakopbouw/dakkapel of het maken van een dakterras)
 • ontheffing van het bestemmingsplan (als uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan van de gemeente). Hiervoor heeft u de omgevingsvergunning nodig voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.
 • bomen kappen
 • monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
 • brandveilig gebruik van een gebouw dat dagverblijf of onderdak biedt aan personen maar geen woning of woongebouw is
 • het oprichten of veranderen van een inrichting (milieu). Bijvoorbeeld starten van een bedrijf, wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten, bedrijfspand of terrein, plaatsen van een gas- of olietank.
 • uitrit aanleggen of bestaande uitrit veranderen
 • reclame plaatsen
 • slopen in beschermd stadsgezicht
 • aanleggen van werken die geen bouwwerk zijn. Zoals het aanleggen van een fietspad in een beschermd natuurgebied.

Wel of geen vergunning nodig? Vergunningcheck OLO

Doe in het Omgevingsloket Online (OLO) een vergunningcheck en kijk of u een vergunning nodig heeft.

U vindt in het OLO bijvoorbeeld:

 • voorwaarden voor afmetingen van een dakkapel of aanbouw
 • voorwaarden voor de omtrek van een boom of de grootte van de tuin waarin de boom staat.

Let op: in de vergunningcheck van het OLO is archeologie nog niet opgenomen.

Doe de vergunningcheck in het OLO

Voor kleine bouwwerken is niet altijd een vergunning nodig. Lees meer over vergunningsvrij bouwen.

Bereken uw leges voor bouwen

Voor een vergunning brengt de gemeente kosten in rekening. Die kosten heten leges. Heeft u een vergunning nodig dan kunt u de leges berekenen voor uw (ver)bouwplannen.

Omgevingsvergunning aanvragen in OLO

Het aanvraagformulier staat in het Omgevingsloket Online (OLO). Vaak kunt u de omgevingsvergunning in 1 keer voor verschillende activiteiten aanvragen.

Voor uw aanvraag heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl. Bedrijven gebruiken eHerkenning 2 (EH2, zie: www.infomil.nl/eherkenning).  

In het OLO staat ook welke bijlagen u mee moet sturen.

Vraag een omgevingsvergunning aan in het OLO

Kosten

Voor een aantal omgevingsvergunningen moet u leges betalen. U vindt de leges in de legesverordening omgevingsvergunning van de gemeente Den Haag. Als uw aanvraag wordt afgewezen of buiten behandeling gesteld, dan ontvangt u een deel van de betaalde leges terug. In de legesverordening leest u hier meer over.

Hoe lang duurt het?

 • Voor reguliere aanvragen geldt een termijn van 8 weken. De gemeente mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. Als de gemeente de termijn laat verlopen dan is de vergunning automatisch ‘van rechtswege’ verleend.
 • Voor een aantal kleine verbouwingen kunt u binnen enkele weken een vergunning krijgen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een aan- of uitbouw, dakkapellen en dakramen. Kijk hiervoor bij Snel vergunningen voor kleine bouwwerken.
 • Voor een uitgebreide aanvraag geldt een termijn van 26 weken. Deze termijn geldt bijvoorbeeld bij een aanvraag voor het oprichten of veranderen van een inrichting (vergunning ‘milieu’), werkzaamheden aan een rijksmonument (soms), aanpassing van een bestemmingsplan of bij brandveiligheid. De termijn mag altijd 1 keer met maximaal 6 weken worden verlengd.
 • U krijgt een brief waarin staat hoelang de procedure gaat duren. 

Voortgang volgen

Heeft u uw omgevingsvergunning na 13 januari 2014 aangevraagd? Dan kunt u de voortgang volgen op mijndenhaag.nl:

 • Log in met uw DigiD (Haagse bewoners).
 • Eenmaal ingelogd klikt u op het tabblad 'Mijn Aanvragen' boven in het menu. U ziet dan in welke stap uw aanvraag zich bevindt.
 • Wilt u meer weten over de status van de vergunning? Klik dan op het zaaknummer.
 • Vanaf begin 2017 kunnen bedrijven met eHerkenning inloggen en de aanvraag volgen.

Haalbaarheid vergunningaanvraag

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw vergunningaanvraag? Dan kunt u vooraf een beginseluitspraak omgevingsvergunning overwegen. 

Stappenplan

De gemeente volgt een aantal stappen nadat u de omgevingsvergunning heeft aangevraagd.
Lees meer over dit stappenplan

Gepubliceerd: 
13 mei 2015
Laatste wijziging: 
23 mei 2017