Uw zoekopdracht
Product

Ooievaarspas

Gepubliceerd: 
12 maart 2015
Laatste wijziging: 
09 februari 2017

Heeft u een laag inkomen? Met de Ooievaarspas krijgen u en uw gezinsleden korting op allerlei leuke activiteiten, zoals cursussen, sport en culturele uitjes.

Woont u in Den Haag? Dan kunt u de Ooievaarspas op 2 manieren aanvragen:

 • Digitaal:

Vraag Ooievaarspas aan als inwoner van Den Haag

Vindt u het moeilijk om een digitaal aanvraagformulier zelf in te vullen?
Voor hulp met het invullen van digitale aanvragen kunt u terecht bij een Servicepunt.

 • Schriftelijk:

Vul het formulier in, print het, onderteken het en stuur het met de benodigde bijlagen naar:

Gemeente Den Haag
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag

Nodig bij het aanvragen van een Ooievaarspas

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
 • kopie van uw laatste inkomstenbewijs met leesbare tenaamstelling (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs, DUO-specificatie, afschrift van alimentatie of andere inkomsten)
 • Als u zelfstandige bent met een eigen bedrijf, heeft u ook een kopie nodig van uw volledige en meest recente aangifte van de inkomstenbelasting of de verlies-/winstrekening.

Let op: Voorkom vertraging en stuur de gevraagde bewijsstukken binnen 10 werkdagen op. Zonder deze stukken kan de gemeente uw aanvraag niet afhandelen. Vermeld op elk stuk uw naam en burgerservicenummer (BSN).

Voorwaarden

 • U woont in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.
 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen ligt onder de vermogensgrens.

De inkomens- en vermogensgrenzen vindt u terug in de lijst op de pagina Normbijdragen van de Participatiewet.

 • Ook studenten die een mbo-opleiding volgen in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg en voldoen aan bovenstaande voorwaarden, kunnen een Ooievaarspas aanvragen in de gemeente waar zij wonen.
 • Hbo- en academische studenten met studievoorschot (lening) en/of aanvullende beurs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die in Den Haag wonen en/of een opleiding volgen, komen niet in aanmerking voor een Ooievaarspas. Ontvangen zij geen studievoorschot of aanvullende beurs van DUO en voldoen zij aan de inkomenscriteria, dan komen zij er wel voor in aanmerking.
 • Op de Ooievaarspas zijn de wet dwangsom en de privacyverklaring van de gemeente Den Haag van toepassing.

Inwoners van Den Haag met recht op een uitkering volgens de Participatiewet krijgen automatisch een Ooievaarspas toegekend. U hoeft in dat geval dus geen aanvraagformulier in te vullen.

Automatisch verlengen

Het automatisch verlengen van de Ooievaarspas voor de gemeente Den Haag geldt voor:

 • iedereen die een uitkering Participatiewet (bijstand) ontvangt
 • AOW-ers die eerder een Ooievaarspas kregen toegekend op basis van hun AOW/pensioen inkomen
 • houders van een Ooievaarspas die geen uitkering ontvangen en het voorgaande jaar recht hadden op een Ooievaarspas. Nieuw voor 2016 is dat ook zij automatisch worden verlengd (met uitzondering van houders, zoals hieronder omschreven).

Beschikking

Als uw toekenning Ooievaarspas automatisch wordt verlengd, krijgt u bericht in de vorm van een beschikking. Toekenning Ooievaarspas geldt voor het gezin en de kinderen tot 18 jaar in het gezin, dus de aanvrager, eventuele partner en de minderjarige kinderen. Per gezin ontvangt u één beschikking. Heeft u geen beschikking ontvangen? Dan komt u niet in aanmerking voor automatische verlenging en moet u zelf een aanvraag indienen.

Niet verlengd? Zelf aanvragen!

Voor de toekenning van een Ooievaarspas worden enkele voorwaarden gesteld aan inkomen en vermogen. Als de samenstelling van een gezin wijzigt, veranderen daarmee ook de inkomsten en misschien ook de vermogenssituatie van dat gezin. De verandering van gezinssamenstelling betekent dus:

 • dat het recht op een Ooievaarspas opnieuw moet worden getoetst
 • dat de bestaande toekenning niet automatisch wordt verlengd.

Bereikt iemand uit het gezin voor het eerst de AOW-gerechtigde leeftijd? Zijn er in het gezin kinderen die meerderjarig (18 jaar) worden? Dan moet de toekenning Ooievaarspas opnieuw worden getoetst. De Ooievaarspas wordt in die gevallen niet automatisch verlengd of toegekend, maar moet opnieuw worden aangevraagd.

Kosten

De Ooievaarspas is gratis.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief waarin staat of uw aanvraag voor een Ooievaarspas is toegekend of afgewezen. Heeft u nog geen Ooievaarspas? Dan ontvangt u binnen 4 weken een pasfotoformulier dat u samen met een kopie van uw identiteitsbewijs (voor personen vanaf de leeftijd van 14 jaar) en een pasfoto terug moet sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop.

Korting met de Ooievaarspas

Met de Ooievaarspas krijgt u korting op:

 • sport
 • cursussen
 • bibliotheken
 • kunst en cultuur
 • theater en uitgaan
 • recreatie
 • activiteiten voor jongeren
 • activiteiten voor ouderen

U krijgt korting op de contributie, de cursuskosten of de toegangsprijs bij de aanbieders die aangesloten zijn bij de Ooievaarspas. Soms is de activiteit met de Ooievaarspas zelfs gratis.

Bent of wordt u binnenkort AOW-gerechtigd en heeft u een Ooievaarspas? Kijk dan bij Gratis reizen in Den Haag.

Een overzicht van alle kortingen vindt u op de website van de Ooievaarspas.

Ooievaarspas verloren of gestolen?

 • Bent u uw Ooievaarspas kwijt? Dan kunt u een nieuwe pas krijgen.
 • Let op: nieuwe passen worden per jaar beperkt verstrekt.

Ooievaarsregelingen

In de Ooievaarsregelingen van de gemeente Den Haag is meer opgenomen dan alleen de Ooievaarspas. Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende regelingen:

Bekijk of u ook voor een andere Ooievaarsregeling in aanmerking komt.

Gepubliceerd: 
12 maart 2015
Laatste wijziging: 
09 februari 2017