Uw zoekopdracht
Product

Gebruik openbare straat

Gepubliceerd: 
05 november 2014
Laatste wijziging: 
08 februari 2017

Wilt u tijdelijk een container, steiger of ander object op de openbare weg plaatsen? Of wilt u een spandoek of feestverlichting ophangen? De openbare weg is eigendom en verantwoordelijkheid van de gemeente. Vraag daarom een vergunning 'Inname openbare straat' aan.

Vraag de vergunning aan of doe de melding

 • Vraag de vergunning digitaal aan.
 • U kunt dit formulier ook printen en met de benodigde bijlagen opsturen naar:

Dienst Stadsbeheer
Handhavingsorganisatie
Afdeling Vergunningen en Handhaving
Postbus 12651
2500 DP Den Haag

Melden

Staat een zee- of puincontainer of steiger minder dan 60 uur (2,5 dag) op de openbare weg en levert hij geen gevaar op voor het gebruik van de weg? Dan hoeft u alleen maar te melden dat u hem gaat plaatsen. U moet de melding 5 dagen van tevoren doen.

Als u een melding doet, dan kunt u het ingevulde formulier ook printen en inleveren bij het stadsdeelkantoor van het stadsdeel waarbinnen u het object gaat plaatsen.

Voorwaarden

Of u de vergunning voor het innemen van de openbare weg krijgt, hangt af van:

 • de afmetingen van het object, dus hoeveel ruimte het inneemt
 • hoe lang het er staat
 • waarom het geplaatst wordt
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en het overige verkeer
 • bepalingen in het bestemmingsplan
 • het straatbeeld
 • bijzondere omstandigheden

Kosten

 • Het aanvragen van de vergunning voor het innemen van de openbare weg kost € 69,05 (2017). Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.
 • Als u de vergunning krijgt, moet u in sommige gevallen ook nog een huurovereenkomst met de gemeente afsluiten.
 • Aan een melding doen zijn geen kosten verbonden.

Hoe lang duurt het?

 • Een vergunning voor een container of steiger voor werkzaamheden: 3 weken
 • Andere vergunningen voor grondgebruik: 8 weken

Takelvergunning

Wilt u werkzaamheden uitvoeren met speciale voertuigen op of aan de weg? Dan heeft u een takelvergunning nodig. Speciale voertuigen zijn voertuigen die veel ruimte op de openbare weg innemen en als ze eenmaal staan niet snel verplaatst kunnen worden.

Gepubliceerd: 
05 november 2014
Laatste wijziging: 
08 februari 2017