Uw zoekopdracht
Product

Buitenlandse documenten registreren in de BRP

Gepubliceerd: 
26 april 2017
Laatste wijziging: 
26 april 2017

Als er rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden bent u verplicht die te laten registreren in de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) van uw woongemeente. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. De documenten hiervan worden ook wel brondocumenten genoemd.

Maak een afspraak

Nodig bij de registratie

Als u een buitenlands document wilt inschrijven, heeft u de volgende stukken nodig:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een origineel buitenlands document. Controleer goed of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben of moeten worden vertaald. Documenten die door de afgevende instantie in het Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, worden in de meeste gevallen geaccepteerd. Bij twijfel kan de gemeente naar een Nederlandse vertaling vragen.
  • Wilt u een buitenlandse huwelijksakte registreren, dan kunt u een extra verklaring nodig hebben. Als dit voor uw situatie geldt, moet deze verklaring door beide partners worden ondertekend.
  • Wilt u een echtscheiding registreren en is deze tot stand gekomen in een EU-land (uitgezonderd Denemarken)? Dan heeft u ook een 'Brussel II bis Certificaat' nodig. Dit document is meestal te verkrijgen bij de instantie die de echtscheiding heeft uitgesproken. Een legalisatie of apostille op het echtscheidingsdocument is dan niet meer nodig.
  • Levert u de documenten voor iemand anders in? Neem dan een machtiging mee en (een kopie van) het legitimatiebewijs van de persoon die u machtigt. De persoon voor wie u de documenten inlevert kan altijd gevraagd worden om persoonlijk naar de balie te komen.

Voorwaarden

  • U moet de documenten laten registreren in de BRP van uw woongemeente.
  • Het rechtsfeit moet in het land waar het heeft plaatsgevonden ‘rechtsgeldig’ zijn. Dit betekent dat het document moet zijn opgemaakt volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.
  • Een buitenlands document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Documenten uit bepaalde landen moeten voorzien zijn van een legalisatie of apostille. Kijk voor de eisen aan de taal waarin de akte is opgesteld bij vertalingen van buitenlandse documenten.

Voor wie?

Iedereen die:

  • in de BRP van de gemeente Den Haag staat ingeschreven èn
  • bij wie rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden, die nog niet zijn geregistreerd in BRP.

Kosten

Geen kosten.

Hoe lang duurt het?

Hoe lang de registratie duurt, verschilt van geval tot geval. Meestal duurt het 4 weken. Als er nader onderzoek nodig is, kan het langer duren.

Overlijden in het buitenland

Informatie over aangifte doen van overlijden in het buitenland vindt u op: www.uitvaartverzekeringen.net/aangifte-van-overlijden-en-repatriering-vanuit-buitenland.

Gepubliceerd: 
26 april 2017
Laatste wijziging: 
26 april 2017