Uw zoekopdracht
Product

Niet opgehaald afval en oud papier melden

Gepubliceerd: 
06 november 2015
Laatste wijziging: 
24 maart 2017

Als uw huishoudelijk afval of oud papier of dat van de hele straat nog niet is opgehaald kunt u dat melden bij de gemeente.

De gemeente haalt het huishoudelijk afval en oud papier bij u in de straat op vóór 16.30 uur. Is uw eigen afval of dat van de hele straat om 16.30 uur nog niet opgehaald, dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Meld niet opgehaald huishoudelijk afval en oud papier

  • een omschrijving van het niet opgehaalde afval/papier
  • de adresgegevens van de plek waar het niet opgehaalde afval/papier staat
  • eventueel: een omschrijving van de plek
  • eventueel: foto's

Doet u een melding over uw eigen huisvuil of papier?

Helaas moet u het niet opgehaalde huisvuil of oud papier 's avonds toch weer binnenhalen. U kunt het op de volgende aanbieddag alsnog buiten zetten. Als u het niet binnenhaalt, riskeert u een boete voor de kosten van het verwijderen en/of schoonmaken. Dit is minimaal € 126.

Voorwaarden

  • U heeft uw afval of papier op tijd en op de juiste manier aangeboden. Het mag na 22.00 uur de avond ervoor en vóór 7.45 uur op de ophaaldag aangeboden worden. Kijk voor de juiste dag op de huisvuilkalender.

Kosten

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

In het algemeen geldt dat de gemeente binnen 3 werkdagen reageert op uw melding. Voor een melding van een niet opgehaalde huisvuilzak probeert de gemeente dit zo snel mogelijk op te lossen.

Redenen waarom uw afval niet opgehaald is

De gemeente neemt uw afval of oud papier niet mee als: 

  • u het te laat op straat zet. U moet het dan weer binnenhalen en bij de volgende ophaalbeurt weer buiten zetten. Of u brengt het zelf weg naar een van de Afvalbrengstations.
  • u het verkeerd heeft aangeboden. De gemeente neemt uw afval niet mee als het niet in de afvalcontainer of vuilniszak hoort (bijvoorbeeld stenen of puin) of als het te zwaar is. Een vuilniszak mag niet meer dan 8 kilogram wegen, een minicontainer restafval of GFT niet meer dan 75 kilogram en een GFT-emmer niet meer dan 10 kilogram. Ook dan moet u het afval weer binnenhalen of zelf wegbrengen naar een van de afvalstations.

Let op: laat u het toch staan dan ruimt de gemeente het op. U krijgt dan een boete voor de kosten van het verwijderen en/of schoonmaken. Dit is minimaal € 126.

Kijk voor alle informatie over afval op www.denhaag.nl/afval

Gepubliceerd: 
06 november 2015
Laatste wijziging: 
24 maart 2017