Uw zoekopdracht
Product

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Gepubliceerd: 
01 januari 2017
Laatste wijziging: 
19 december 2016

Een nieuwe baan? Dan kan uw werkgever vragen om een verklaring omtrent het gedrag. Dit wordt ook een ‘bewijs van goed gedrag’ genoemd.

U vraagt een VOG digitaal of schriftelijk aan. Een digitale aanvraag doet u samen met uw werkgever. U kunt een VOG ook schriftelijk aanvragen. Dit kan alleen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Staat u niet ingeschreven in een gemeente in Nederland? Dan vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft de verklaring af.

Digitale aanvraag

Een VOG kunt u digitaal aanvragen. Dit is sneller en goedkoper dan een papieren aanvraag via de gemeente. Bij een digitale aanvraag dienen de werkgever en de werknemer samen een aanvraag in.

 • Als werkgever vraagt u een Verklaring omtrent gedrag voor uw werknemer aan via de website van de Dienst Justis. Inloggen doet u met eHerkenning, de opvolger van DigiD voor bedrijven. Heeft uw bedrijf deze identificatiecode nog niet? Vraag uw code dan aan via de website van eHerkenning.
 • Nadat de werkgever de aanvraag heeft gedaan, ontvangt de werknemer een e-mail met een link voor de verdere procedure. Als werknemer logt u hierbij in met DigiD en betaalt u de verklaring via iDeal. Om de verklaring aan te kunnen vragen moet u als werknemer een geldig e-mailadres, iDeal en een DigiD-code hebben. Verder moet u ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP).
 • Na afronding van de aanvraag en betaling, beslist het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) of de werknemer de verklaring krijgt. In dat geval ontvangt u als werknemer de verklaring binnen 4 weken via de post.

Kijk voor meer informatie over het digitaal aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag op de website van dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke aanvraag via de gemeente

U krijgt meestal van uw werkgever een aanvraagformulier voor een VOG. Ook kunt u de formulieren downloaden van de website van dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • U levert het ingevulde formulier in bij de balie van Publiekszaken op een van de stadsdeelkantoren (u kunt hier ook iemand voor machtigen, kijk bij Nodig voor de aanvraag van Verklaring omtrent gedrag). 
 • Maak hiervoor een afspraak.

Maak een afspraak

 • De gemeente controleert de ingevulde gegevens in de basisregistratie personen (BRP) en verstuurt de aanvraag naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Het ministerie van Veiligheid en Justitie stuurt de verklaring binnen 2 tot 4 weken naar uw huisadres.

Heeft u vragen over uw papieren aanvraag? Neem dan contact op met de dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie, www.justis.nl, telefoonnummer (088) 99 82 200. De gemeente bewaart uw schriftelijke aanvraag 3 maanden.

Voor sommige beroepen is een VOG verplicht. Denk daarbij aan leraren, medewerkers in de dagopvang en buitenschoolse opvang of aan gastouders, gastouderbureaus en huisgenoten van gastouders. Ook als u met vertrouwelijke gegevens gaat werken kan uw werkgever om een VOG vragen.

Nodig voor de aanvraag van Verklaring omtrent gedrag

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Een ingevuld aanvraagformulier
 • Bij machtiging: een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en gemachtigde en een ondertekende machtigingsbrief waarin u vermeldt wie u toestemming geeft om namens u de aanvraag in te dienen.

Als bedrijf een VOG aanvragen?

Kijk dan bij Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor rechtspersonen.

Voorwaarden

U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Den Haag.

Kosten

 • Een digitale aanvraag kost € 33,85
 • Een schriftelijke aanvraag via de gemeente kost € 41,35. U betaalt deze kosten direct bij uw aanvraag aan de balie.

U kunt op de stadsdeelkantoren alleen pinnen. Op stadsdeelkantoor Centrum kunt u pinnen en contant betalen.

Hoe lang duurt het?

Het ministerie van Veiligheid en Justitie stuurt de verklaring naar uw adres. Dit kan 2 tot 4 weken duren.

Zie ook

Vergoeding kosten Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Gepubliceerd: 
01 januari 2017
Laatste wijziging: 
19 december 2016