Product

Overheidsvordering

Gepubliceerd: 
10 juni 2013
Laatste wijziging: 
30 maart 2015

Met een overheidsvordering kan de gemeente Den Haag een belastingschuld rechtstreeks van iemands bankrekening afschrijven.

Als u ook na het ontvangen van een dwangbevel uw belastingschuld niet betaalt, dan is de afdeling Belastingzaken van de gemeente bevoegd om zonder uw medewerking het bedrag van uw bankrekening af te schrijven. De bank is verplicht om hieraan mee te werken.

Het bedrag dat de gemeente mag vorderen

De overheidsvordering kan worden gebruikt voor aanslagen waarop een bedrag van maximaal € 1000 openstaat. Dit bedrag kan worden opgeknipt in deelbedragen:

  • Een deelbedrag mag over een periode van 3 aaneengesloten maanden 2 keer per maand worden geïnd.
  • Het maximumbedrag dat in één keer afgeschreven mag worden is € 500. Er mag dus bij een openstaand aanslagbedrag van € 1000 2 keer € 500 worden gevorderd maar het mag ook in 6 keer voor € 166,66 per keer.

Voorwaarden

Zowel de landelijke belastingdienst, als waterschappen en de gemeente mogen een overheidsvordering uitvoeren. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Er moet een dwangbevel zijn betekend.
  • Het openstaand bedrag van de belastingaanslag, waarvoor de overheidsvordering wordt gedaan, mag niet hoger zijn dan € 1000.
  • Per belastingaanslag mag maximaal 2 keer per maand een overheidsvordering worden gedaan.
  • Voor een overheidsvordering mag maximaal € 500 per keer (incasso-opdracht) afgeschreven worden.
  • Overheidsvorderingen mogen alleen worden afgeschreven van een betaalrekening. Niet van een spaarrekening of een creditcard.
  • De bank voert de overheidsvordering of deelvordering alleen uit als de bestedingsruimte, het saldo plus het bedrag dat men rood mag staan, op de rekening voldoende is.
  • Een overheidsvordering voor dezelfde belastingaanslag mag gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 3 maanden worden gedaan. Wanneer de belastingaanslag dan nog niet is ingevorderd, kunnen andere invorderingsmiddelen worden ingezet.

Contact

Contactgegevens Belastingzaken
Gepubliceerd: 
10 juni 2013
Laatste wijziging: 
30 maart 2015