Product

Ontheffing precariobelasting

Gepubliceerd: 
01 maart 2017
Laatste wijziging: 
14 maart 2017

In bepaalde gevallen kunt u over teveel betaalde precariobelasting ontheffing aanvragen.

U moet precariobelasting betalen als u een voorwerp onder gemeentegrond heeft. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, kabels, buizen en tanks. Daarnaast wordt onder de naam 'liggeld' een precariobelasting geheven van woon- en bedrijfsschepen.

Is uw belastingplicht voor precariobelasting in de loop van het jaar beëindigd? Of zijn de voorwerpen verwijderd waarover u precariobelasting moest betalen? Dan kunt u voor de precariobelasting die u teveel heeft betaald ontheffing aanvragen. U heeft bij het aanvragen uw aanslagbiljet nodig.

Vraag ontheffing aan

  • U kunt digitaal ontheffing aanvragen met uw DigiD.
  • Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het digitale formulier invullen, printen, ondertekenen en opsturen naar Belastingzaken
  • U kunt ook per brief een ontheffingsverzoek indienen. Vermeld in die brief uw naam en adres, de belastingsoort, het belastingjaar, het biljetnummer en de reden en de datum van uw verzoek. Onderteken het verzoek en stuur het binnen 6 weken na dagtekening van het biljet naar Belastingzaken of lever het in aan de balie.

Hoe lang duurt het?

Uw verzoek wordt binnen 8 weken na indiening afgehandeld.

Contact

Contactgegevens belastingzaken

Gepubliceerd: 
01 maart 2017
Laatste wijziging: 
14 maart 2017