Product

Ontheffing en bezwaar hondenbelasting

Gepubliceerd: 
23 april 2013
Laatste wijziging: 
04 augustus 2015

Heeft u onterecht een aanslag hondenbelasting of een boete gekregen? Dan kunt u ontheffing aanvragen of bezwaar maken.

Heeft u geen hond meer? Of verhuist u naar een andere gemeente? Vraag dan de hondenbelasting terug die u teveel heeft betaald. Dit heet ontheffing. Het bedrag dat u teveel betaald heeft, moet wel hoger zijn dan € 10. Het is belangrijk om wijzigingen binnen 6 weken door te geven. Daarmee voorkomt u dat u een verkeerde aanslag krijgt. U heeft bij het aanvragen uw aanslagbiljet nodig.

Vraag ontheffing aan

U kunt ook schriftelijk ontheffing aanvragen bij de directeur der Gemeentebelastingen.

Als bewijsstuk bij een aanvraag voor ontheffing kunt u een verklaring meesturen van de dierenarts of het crematorium dat de hond is overleden. Dit is meestal ook de reden dat er ontheffing gevraagd wordt. In andere gevallen kunt u een ander bewijsstuk meesturen. Het is trouwens geen verplichting om iets mee te sturen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Denkt u dat u onterecht een boete heeft gekregen? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

  • U kunt ook het reactieformulier gebruiken dat bij het aanslag-/beschikkingsbiljet is meegestuurd.
  • Woont u niet in de gemeente Den Haag? Dan kunt u uw bezwaar per post indienen bij de directeur der Gemeentebelastingen.
  • Bezwaar maken of ontheffing aanvragen kan niet telefonisch.
Gepubliceerd: 
23 april 2013
Laatste wijziging: 
04 augustus 2015