Product

Ontheffing afvalstoffenheffing

Gepubliceerd: 
01 maart 2017
Laatste wijziging: 
21 maart 2017

In bepaalde gevallen kunt u over te veel betaalde afvalstoffenheffing ontheffing krijgen.

Dit betekent dat u afvalstoffenheffing terugkrijgt over de maanden dat u niet woonde op het adres waarvoor u de aanslag heeft gekregen.

Verhuizing

Verhuist u in de loop van het jaar, dan verleent Belastingzaken in veel gevallen de ontheffing automatisch. Is dit niet het geval, dan kunt u voor de afvalstoffenheffing die u teveel heeft betaald alsnog ontheffing aanvragen. Het bedrag moet in dat geval wel hoger zijn dan € 10.
Afhankelijk van uw situatie kan ontheffing worden verleend:

 • Als u in de loop van het jaar verhuist, heeft u recht op ontheffing voor de resterende maanden van het belastingjaar.
 • Verhuist u binnen de gemeente Den Haag, dan ontvangt u een vermindering van de aanslag voor uw oude woning en afhankelijk van uw situatie een nieuwe aanslag voor uw nieuwe woning.
 • Bij verhuizing naar een andere gemeente kunt u geld terugvragen voor de resterende maanden waarin u niet meer in Den Haag woont.
 • Als u met meerdere personen op een adres staat ingeschreven, krijgt één van de bewoners de aanslag afvalstoffenheffing voor het hele huishouden. Als deze persoon verhuist, dan krijgt één van de overige bewoners de afvalstoffenheffing voor de rest van het jaar.
 • Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Den Haag, dan wordt afvalstoffenheffing geheven voor het resterende aantal maanden van het belastingjaar (kalenderjaar).

Wijziging gezinssamenstelling

 • De gezinssamenstelling aan het begin van het belastingjaar (1 januari) is bepalend voor de berekening van het tarief. Verandering van de gezinssamenstelling in de loop van het jaar heeft geen invloed op de belastingaanslag. Pas in het volgende belastingjaar wordt met de gewijzigde samenstelling rekening gehouden.
 • Als de enige bewoner van een pand gedurende het jaar overlijdt, kunnen de nabestaanden dit aangeven om zo een vermindering van de afvalstoffenheffing te krijgen.

Aanvragen

 • U heeft bij het aanvragen uw aanslagbiljet nodig.
 • U kunt digitaal ontheffing aanvragen met uw DigiD.
 • Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het digitale formulier invullen, printen, ondertekenen en opsturen naar Belastingzaken
 • U kunt ook per brief een ontheffingsverzoek indienen. Vermeld in die brief uw naam en adres, de belastingsoort, het belastingjaar, het biljetnummer en de reden en de datum van uw verzoek. Onderteken het verzoek en stuur het binnen 6 weken na dagtekening van het biljet naar Belastingzaken of lever het in aan de balie.

Vraag ontheffing aan

Hoe lang duurt het?

Uw verzoek wordt binnen 8 weken na indiening afgehandeld.

Contact

Contactgegevens belastingzaken

Gepubliceerd: 
01 maart 2017
Laatste wijziging: 
21 maart 2017