Belasting betalen met acceptgiro

Gepubliceerd: 
14 februari 2012
Laatste wijziging: 
27 oktober 2015

Bij elk aanslagbiljet stuurt Belastingzaken een acceptgirokaart mee. Daarmee kunt u de belasting betalen.

Betaalt u uw belastingen niet direct, bijvoorbeeld omdat u uitstel van betaling heeft of bezwaar maakt? In het vervolgtraject van de aanslag kunt u speciale acceptgiro’s ontvangen.

Vervolgacceptgiro

Na ieder deel van de betaling krijgt u een vervolgacceptgiro van Belastingzaken. Op de vervolgacceptgiro staat:

  • het bedrag dat Belastingzaken van u heeft ontvangen
  • het bedrag dat nog betaald moet worden
  • hoe uw betaling is afgeboekt. Moet u invorderingsrente of kosten betalen? Dan worden die als eerste afgeboekt. Het deel dat overblijft wordt daarna afgetrokken van het bedrag van de aanslag dat nog open staat.

Termijnacceptgiro

Heeft u een betalingsregeling met Belastingzaken? Dan ontvangt u een termijnacceptgiro. Daarmee kunt u de belasting in de afgesproken termijnen betalen.

Uitspraakacceptgiro

Heeft u bezwaar of een verzoek om kwijtschelding ingediend? Na de uitspraak op uw bezwaarschrift of verzoek om kwijtschelding ontvangt u een uitspraakacceptgiro als u nog geld moet betalen.

Geen acceptgiro ontvangen?

Als u geen acceptgiro ontvangt, betekent dat niet dat u niet hoeft te betalen. U moet de belastingen dan op een andere manier betalen. Lees hoe u dit kunt doen bij betalen van gemeentelijke belastingen.

Gepubliceerd: 
14 februari 2012
Laatste wijziging: 
27 oktober 2015