Uw zoekopdracht

Digitaliseren op verzoek

Gepubliceerd: 
08 januari 2014
Laatste wijziging: 
14 november 2016

Het Haags Gemeentearchief heeft een digitaal dienstverleningssysteem: Digitalisering op Verzoek. Meer dan 11 kilometer Haagse archiefinformatie is gratis beschikbaar voor onderzoek, op elke willekeurige plek in de wereld, 7 dagen per week, 24 uur per dag.

U hoeft niet meer naar de studiezaal van het Haags Gemeentearchief te komen als u voor uw onderzoek een archiefstuk nodig heeft: u kunt het online aanvragen. Wij scannen het inventarisnummer, houden u op de hoogte van de vorderingen en zorgen ervoor dat u zo spoedig mogelijk een e-mail ontvangt met één of meerdere links waarmee u het gescande inventarisnummer kunt downloaden.

Hoe werkt het?

  • Dien een verzoek in voor digitalisering van een inventarisnummer uit de archieven van het Haags Gemeentearchief op www.gemeentearchief.denhaag.nl of rechtstreeks op www.archieven.nl.
aanvraagicoontje
  • Gebruik hiervoor het aanvraagicoontje bij het merendeel van de ongeveer 240.000 inventarisnummers die digitaal opvraagbaar zijn. Als het icoontje ontbreekt kan het inventarisnummer niet aangevraagd worden.
  • Als het inventarisnummer al eerder is gedigitaliseerd op verzoek van iemand anders dan ziet u bij het inventarisnummer een pdf staan. Deze kunt u meteen downloaden en inzien.

Van welke archiefstukken kunnen scans worden gemaakt?

  • archiefstukken uit geïnventariseerde archieven, waarvan de inventaris digitaal beschikbaar is op www.archieven.nl
  • het archiefstuk moet openbaar zijn

Welke archiefstukken worden niet gescand?

  • niet geïnventariseerd archiefmateriaal
  • archiefstukken die te kwetsbaar zijn
  • archiefstukken die niet openbaar zijn
  • boeken, foto’s, plattegronden, tekeningen en charters. Foto’s prenten, tekeningen, affiches en ander materiaal uit onze collecties kunt u bestellen via www.haagsebeeldbank.nl. Hier zijn kosten aan verbonden.
  • archiefstukken die nu al digitaal beschikbaar zijn (zoals de akten van de Burgerlijke Stand en het Haagse bevolkingsregister van 1913-1939).

Handleiding

Bekijk de handleiding voor digitalisering op verzoek.

 

 

Gepubliceerd: 
08 januari 2014
Laatste wijziging: 
14 november 2016