Uw zoekopdracht

Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders

Gepubliceerd: 
24 februari 2010
Laatste wijziging: 
21 december 2016

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag om 9.00 uur. In de besluitenlijsten staat wat het college in de vergadering heeft besloten. Vind hier ook gemakkelijk de bijbehorende bestuurlijke stukken.

Bestuurlijke stukken en besluitenlijsten ouder dan 4 weken

Alle bestuurlijke stukken van de gemeente Den Haag zijn te raadplegen in het Zoeksysteem Bestuurlijke stukken. Dit gaat om documenten van de burgemeester, de gemeenteraad en het college van B en W.

Zo snel mogelijk na de collegevergadering vindt u in het RIS de openbare bestuurlijke stukken die in de vergadering aan de orde zijn geweest.

Zoeken in het RIS

U kunt op de volgende manieren zoeken in het RIS:

  1. Typ bij de vrije tekst het onderwerp in
  2. Kies het soort orgaan (bijvoorbeeld burgemeester en wethouders)
  3. Selecteer op type document (bijvoorbeeld raadsvoorstel)
  4. Raadpleeg de RIS-nummers op de besluitenlijsten (bijvoorbeeld RIS123456)
  5. Gebruik het kenmerk (bijvoorbeeld BSD/2012.123)
  6. Zoek op persoon (bijvoorbeeld raadslid)
  7. Gebruik het vergaderschema
  8. Kijk op de lijst van meest actuele stukken (bijvoorbeeld week 6)

Bekendmakingen

De gemeenteberichten, ook wel bekendmakingen genoemd, geven informatie van de gemeente over vergunningen, verordeningen, bouwzaken, bestemmingsplannen en meldingen. Deze treft u aan op de pagina gemeenteberichten

Gepubliceerd: 
24 februari 2010
Laatste wijziging: 
21 december 2016