Uw zoekopdracht

Uitkomsten bewonersonderzoek Stadspanel 2015

Gepubliceerd: 
25 maart 2016
Laatste wijziging: 
21 oktober 2016

Inwoners van Den Haag die deelnemen aan het Stadspanel hebben in 2015 hun mening gegeven over de dienstverlening van de gemeente in het jaarlijkse Bewonersonderzoek.

De Stadsenquête wordt sinds 1998 elk jaar afgenomen. Vanaf 2014 wordt het onderzoek uitgevoerd met de medewerking van het Stadspanel Den Haag en heet het Bewonersonderzoek. Sommige onderwerpen komen elk jaar terug. Andere onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit.

Gemeente gebruikt uitkomsten

Wat speelt er allemaal in de stad en wat vindt het Stadspanel daarvan? De uitkomsten van het Bewonersonderzoek worden gebruikt om te sturen op de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Als gevolg van de nieuwe methode van onderzoek voor de stadsenquête zijn de gegevens vanaf 2014 onvergelijkbaar met die van vorige jaren. Vanaf 2015 zijn vergelijkingen in de tijd weer mogelijk.

Onderwerpen in bewonersonderzoek

Onderwerpen in bewonersonderzoek
Betrokkenheid bij de gemeenteraad Speelvoorzieningen Mantelzorg
Communicatie Bestuursdienst Centrum Jeugd en Gezin Sociale contacten
(Digitale) dienstverlening Hondenbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Contact met de stadsdeelorganisatie Overlast water Buurthuizen
Dienstverlening op straat Schone straat Gezondheid
Handhaving Openbare groenvoorzieningen Huiselijk geweld
Culturele voorzieningen Stadsboerderijen GGD
Kwaliteit scholen Bezoek en beoordeling voorzieningen Vervoerswijzekeuze
Integratie en emancipatie Sportdeelname Bereikbaarheid
Financiële situatie De Stadskrant Graffitibeleid
Financiële dienstverlening Archeologie Binnenstad

Rapport Stadspanel Den Haag 2015

Overige rapporten over dit onderwerp

Het bewonersonderzoek 2014 bestaat uit 2 delen:

  • een tabellenboek met voor elke vraag een tabel
  • een deel met factsheets van de uitkomsten.

Daarbij is een leeswijzer met toelichting bij de cijfers opgenomen. Dit is gedaan omdat deze cijfers niet vergelijkbaar zijn met die van de vorige enquête. Achterin vindt u de vragenlijst.
Gepubliceerd: 
25 maart 2016
Laatste wijziging: 
21 oktober 2016