Uw zoekopdracht
Nieuws

Subsidie Sportimpuls 2017 aanvragen

Gepubliceerd: 
04 januari 2017
Laatste wijziging: 
06 januari 2017

Heeft u een lokale sportvereniging of sportlocatie en wilt u in uw buurt meer mensen laten sporten en bewegen? Dan kunt u vanaf 9 januari de subsidie Sportimpuls aanvragen bij ZonMw.

Aanvraag indienen bij ZonMw

U kunt uw aanvraag bij ZonMw indienen tot 23 februari 2017 om 14.00 uur.

Verschillende rondes

Op de website van ZonMW vindt u vanaf 9 januari 2017 meer informatie en de criteria van de regeling. Er worden 3 verschillende rondes opengesteld:

  1. de reguliere Sportimpuls die zich op alle doelgroepen richt
  2. de Sportimpuls ‘Kinderen sportief op gewicht’, die zich richt op kinderen van 0 tot 4 jaar en van 12 tot 18 jaar met overgewicht of obesitas
  3. de Sportimpuls ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’, die zich richt op jongeren (en hun ouders) uit buurten waar veel mensen met een laag inkomen wonen

Voorwaarden

  • Aansluiting bij beleid gemeente

Uw aanvraag moet aansluiten op het beleid van de gemeente:

De gemeente wil de sportdeelname van Haagse inwoners verhogen.
De gemeente wil Haagse sportverenigingen en de functie die zij hebben in de wijk versterken.

  • Intentieverklaring gemeente

Als uw plannen aansluiten op de plannen en initiatieven van de gemeente, ondertekent de gemeente de intentieverklaring Sportimpuls. U heeft deze intentieverklaring nodig bij uw subsidieaanvraag bij ZonMw. Om een intentieverklaring te krijgen, moet u uw Sportimpuls-aanvraag, inclusief begroting, uiterlijk maandagochtend 20 februari 2017 om 10.00 uur per e-mail sturen naar sportsupport@denhaag.nl.

Sportdeelname per leeftijdscategorie

Vooral in de leeftijdscategorieën 18 tot 25, 25 tot 40, 40 tot 55 en 55 tot 70 jaar liggen kansen om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Sportdeelname van de groep van 6 tot 18 jaar ligt al hoog, maar ook hier liggen nog kansen.

In de buurtmonitor vindt u meer informatie over de stad en de wijken. Deze informatie sluit aan bij de Buurtscan die in de Sportimpulsaanvraag naar voren komt. Op de pagina Stadsdelen en wijken vindt u meer informatie.

Vooraf feedback op uw plannen

De gemeente heeft een (beperkt) aantal ondersteuningsuren om feedback te geven op Sportimpuls-aanvragen. Een voorwaarde om feedback te ontvangen is dat uw plan op papier staat en voldoet aan de Sportimpuls-criteria. U kunt uw plan tot donderdag 16 februari 2017, 10.00 uur sturen naar Ruben Wesdorp via ruben.wesdorp@denhaag.nl. Binnen 3 dagen krijgt u een reactie.

Zie ook

Sportnota 2015-2030: sportbeleid van de gemeenteGepubliceerd: 
04 januari 2017
Laatste wijziging: 
06 januari 2017