Uw zoekopdracht

Parkeernormen bouwprojecten

Gepubliceerd: 
25 oktober 2016
Laatste wijziging: 
06 januari 2017

De gemeente heeft parkeernormen voor auto's voor bouwprojecten vastgesteld. Ook voor fietsen wil de gemeente parkeernormen vaststellen.

Bij bouw en verbouw gelden er bepaalde regels voor het aanleggen van parkeerplaatsen. De gemeente Den Haag stelt parkeernormen op om ervoor te zorgen dat er bij bouwplannen voldoende  parkeerplaatsen worden aangelegd. Die norm verschilt per functie en ligging van het gebouw.

Wanneer parkeernormen gebruiken?

Parkeernormen gelden voor nieuw- en verbouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is. Om te beoordelen of een omgevingsvergunning verleend kan worden, toetst de gemeente de aanvraag voor deze vergunning aan de bouwverordening en het bestemmingsplan. Ook controleert de gemeente of en hoe uw bouwplan voldoet aan het vereiste aantal parkeerplaatsen. Als u werkt aan een bouwproject is het daarom verstandig om vooraf de gemeentelijke parkeernormen te verkennen. Zo weet u vooraf de gemeentelijke normen en hoe er rekening mee te houden.

Wijzigingen nota Parkeernormen

De Nota Parkeernormen is op 11 november 2011 vastgesteld. Begin 2016 is de nota aangepast en gewijzigd. De nieuwe nota (RIS291425) is op 10 maart 2016 verschenen. 

Fietsparkeernormen

De gemeente Den Haag wil ook voor fietsen parkeernormen hanteren voor nieuw- en verbouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is. Voor de fietsparkeernormen bij woningen wordt de eis uit het bouwbesluit overgenomen, waarin is aangegeven dat bij woningen een berging aanwezig moet zijn. De fietsparkeernormen zijn nodig om het fietsen in Den Haag te stimuleren en te zorgen dat er voldoende fietsparkeerplaatsen zijn. Vooral in drukke gebieden zoals het centrum en Scheveningen zorgen verkeerd gestalde fietsen vaak voor overlast en een rommelig straatbeeld.

Het voorstel voor de fietsparkeernormen lag van 18 januari tot en met 28 februari 2016 ter inzage (RIS290485).
Gepubliceerd: 
25 oktober 2016
Laatste wijziging: 
06 januari 2017