Uw zoekopdracht
Beleid

Economische visie Den Haag

De Kracht van kwaliteit

Gepubliceerd: 
30 november 2015
Laatste wijziging: 
28 oktober 2016

De economische visie (2011) vormt het strategisch kader voor het Haags economisch beleid. In de Economische visie zet de gemeente Den Haag de koers uit voor de middellange termijn: Hoe gaan we om met de gevolgen van de economische crisis? Hoe vergroten we de werkgelegenheid? Hoe stimuleren we ondernemerschap in de wijken?

Hoe realiseren we een internationaal concurrerend vestigingsklimaat in de stad en de regio? Dus: hoe halen we meer hoofdkantoren, bedrijven, internationale instellingen en congressen naar de stad? De visie beschrijft aan de hand van een aantal speerpunten waar de gemeente op wil inzetten. De visie heeft als titel 'De Kracht van Kwaliteit'.
U kunt 'De Kracht van Kwaliteit' hier downloaden:.

There is also an English summary for the expat community in The Hague and our foreign relations.

Agenda's

In 2015 zijn de speerpunten van de Economische visie verder uitgewerkt in de agenda Stedelijke Economie en de agenda Kenniseconomie. Deze zijn in maart 2015 door het college van Burgemeester en Wethouders gepresenteerd.
U kunt de agenda's terugvinden en lezen in Bestuurlijke stukken:
Gepubliceerd: 
30 november 2015
Laatste wijziging: 
28 oktober 2016