Uw zoekopdracht
Project

Den Haag Maakt Werk

Gepubliceerd: 
24 mei 2017
Laatste wijziging: 
24 mei 2017

De gemeente maakt zich sterk voor mensen zonder werk. De stad slaagt erin om veel mensen aan het werk te helpen. Gelukkig zijn er ook veel werkgevers, kennis- en onderwijsinstellingen en andere organisaties in Den Haag die zich actief inzetten voor de werkgelegenheid in de stad.

Wilt u iets doen voor werkzoekenden in Den Haag? Er is veel mogelijk! Sociaal ondernemen levert u bovendien iets op: gemotiveerde werknemers en tevreden klanten en partners. Bent u op zoek naar werk? Kijk dan voor meer informatie op de pagina Aan het werk.

Zoekt u personeel?

De accountmanagers van het Werkgeversservicepunt helpen u met uw personeelsvraagstukken. Ze brengen vraag en aanbod van personeel bij elkaar. Ze kennen uw sector of branche. Ze adviseren u graag en kennen de mogelijkheden van onder andere subsidies en regelingen.

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemerschap is in opkomst. Ook in Den Haag zetten steeds meer ondernemers zich in voor werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De gemeente Den Haag moedigt sociaal ondernemerschap aan. Zo komen er meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente en partners werken de komende tijd aan meer initiatieven voor sociaal ondernemerschap. In het pas vastgestelde Actieplan Sociaal Ondernemerschap staan de komende activiteiten.

Hebt u een sociaal ondernemend idee om de werkgelegenheid te bevorderen? Neem dan contact op via e-mail iedereenwerkt@denhaag.nl.

STiP (Sociaal Traject in Perspectief)

Bent u een werkgever in de (semi) publieke sector? De STiP baan biedt u de mogelijkheid om een sociaal hart te laten zien. Extra personeel geeft u ruimte om 3 jaar lang activiteiten op te pakken die anders blijven liggen. En om de werkdruk te verminderen. Hebt u (mogelijk) passend werk voor mensen die hun weg terugzoeken naar de arbeidsmarkt? Stuur dan een e-mail naar stip@denhaag.nl.

Wilt u bijdragen aan kansen voor werkzoekenden?

 • Werkakkoorden
  Sluit u een Werkakkoord af dan spreekt u de wil uit om te investeren in Haagse werkzoekenden. U vergroot daarmee de kansen op werk voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan op allerlei manieren. Van het aanbieden van vacatures, stages, werkervaringsplekken en coaching tot het in dienst nemen van werkzoekenden. Zo draagt u bij aan het terugdringen van de werkloosheid in de stad en krijgt u gemotiveerde werknemers. Afgelopen jaar hebben 34 bedrijven uit Den Haag een Werkakkoord afgesloten. Het Werkgeversservicepunt (WSP) Den Haag adviseert en begeleidt u bij het zoeken naar mogelijkheden. Op de website van het Werkgeversservicepunt Den Haag vindt u informatie over de beschikbare instrumenten en regelingen zoals proefplaatsingen en de leerwerkcheque.
 • Werkestafette
  Laat uw raad van bestuur, directie of management persoonlijk kennismaken met werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Neem contact op met de Taskforce Werkgelegenheid via denhaagmaaktwerk@denhaag.nl. Organisaties die meedoen ervaren dit als zeer inspirerend.
 • Banenafspraak
  Wilt u hulp bij het invullen van de banenafspraak? Het Werkgeversservicepunt Den Haag helpt u op weg.
 • Idee of plan
  Deze projecten komen voort uit de Taskforce Werkgelegenheid, die tot doel heeft om meer mensen in Den Haag vanuit de bijstand aan het werk of naar school te helpen. U kunt contact opnemen met de Taskforce Werkgelegenheid via e-mail: denhaagmaaktwerk@denhaag.nl.
Gepubliceerd: 
24 mei 2017
Laatste wijziging: 
24 mei 2017