Uw zoekopdracht

Challenge Haagse Vernieuwers 2017

Innovaties voor een betere wereld

Gepubliceerd: 
24 november 2016
Laatste wijziging: 
22 december 2016

Met de challenge Haagse Vernieuwers daagt de gemeente organisaties uit om vernieuwende ideeën te presenteren rond maatschappelijke vraagstukken. Concepten die verschillende disciplines en sectoren verbinden, hebben de voorkeur. De beste ideeën maken kans op een geldprijs van € 5.000 tot € 30.000.

De wereld wordt complexer en maatschappelijke vraagstukken steeds internationaler. Tegelijkertijd hebben onderwerpen als veiligheid, energie, klimaat en voedsel impact op het leven van stadsbewoners.

Mensen op een tribune

Gezocht: vernieuwende ideeën

In Den Haag wil de gemeente met het programma ‘Impact Economy’ vernieuwers verbinden met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en internationale instellingen om gezamenlijk dergelijke internationale maatschappelijke vraagstukken op te lossen. En zo te komen tot vernieuwende concepten. Om deze concepten verder te helpen, schrijft de gemeente een wedstrijd uit.

Voor wie?

Bedrijven of organisaties die samenwerken met een Haagse partner. Ook stichtingen en stichtingen in oprichting mogen meedoen. De uiteindelijke aanvrager moet een rechtspersoon zijn. Ook studenten zijn van harte uitgenodigd om mee te doen, zij kunnen meedingen naar de studentenprijs.

Prijzen

De challenge is opgesplitst in 2 fasen. In de 1e fase worden de genomineerden, maximaal 6 organisaties/bedrijven en 3 studenten, bekend die hun ideeën gaan uitwerken. In de 2e fase wordt bekend welke 4 Haagse Vernieuwers onder wie 1 student, een geldprijs winnen en daarmee hun plannen gaan uitvoeren.

 • De genomineerden winnen 2 workshops, 1 videoclip en de gecreëerde media-aandacht (totale waarde van € 35.250).
 • Voor de winnaars zijn 3 prijzen tussen € 5.000 (publieksprijs), € 20.000 (2e prijs) en € 30.000 (hoofdprijs) beschikbaar.
 • De organisatie of het bedrijf met de meeste stemmen krijgt een prijs van € 5.000.
 • Studenten dingen mee naar een prijs van € 10.000.

Voorwaarden

Om mee te kunnen doen gelden de volgende voorwaarden:

Voor organisaties/bedrijven:

 • KvK nummer
 • Uitvoering waar mogelijk in Den Haag
 • Project wordt uitgevoerd met minimaal 1 bedrijf, kennisinstelling of (NGO/VN-) organisatie gevestigd in Den Haag.

Voor studenten:

 • Bewijs van inschrijving onderwijsinstelling
 • Uitvoering waar mogelijk in Den Haag
 • Project wordt uitgevoerd met minimaal 1 bedrijf, kennisinstelling of organisatie gevestigd in Den Haag.

Beoordeling

De beoordeling van de inzendingen en de toekenning van het prijzengeld verloopt via de volgende stappen:

De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria:

 1. De mate waarin het voorstel bijdraagt aan een oplossing met impact van een internationaal maatschappelijk vraagstuk.
 2. De mate waarin sprake is van een gezond verdienmodel.
 3. De mate waarin het beoogde concept vernieuwend is ten opzichte van bestaande producten, processen, technologieën of diensten (Bij gelijke score zullen behaalde punten op dit selectiecriterium 50% zwaarder wegen).
 4. De mate waarin dit voorstel haalbaar en schaalbaar is voor andere sectoren/toepassingen, landen of regio’s (Bij gelijke score zullen behaalde punten op dit selectiecriterium 30% zwaarder wegen).
 5. De mate waarin het voorstel een bijdrage levert aan de Haagse impact economy. Bij voorkeur in samenwerking met potentiële afnemers of eindgebruikers (VN, NGO’s, kennisinstellingen, overheden of bedrijven).

Puntentelling

 • Op elk onderdeel kunnen maximaal 10 punten worden gescoord met een maximum van 50 punten.
 • Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als minder dan 30 punten zijn toegekend.
 • Maximaal 6 inzendingen met de hoogste score gaan door naar de volgende fase.
 • Bij gelijke score zullen de behaalde punten met een wegingsfactor vermenigvuldigd worden. Daardoor zullen de behaalde punten voor innovatief karakter 50% zwaarder wegen. De behaalde punten voor opschaalbaarheid zullen 30% zwaarder wegen. 

Genomineerden Haagse Vernieuwers prijzen bekend

Tijdens de 'How To Get There Summit' op 17 november 2016 zijn de genomineerde projecten bekendgemaakt. Er zijn in totaal 79 inzendingen waarvan slechts 9 door konden naar de volgende ronde. Deze winnaars krijgen 2 workshops om hun plan te verbeteren en een film over hun idee. Bekijk het volledige selectierapport.

Planning

De challenge Haagse Vernieuwers verloopt in 2 fasen, fase 1 is inmiddels afgerond:

Fase 2 (uitwerking fase)

 • Vragenronde: in deze fase is 1 vragenronde opgenomen. Alle vragen kunnen tot uiterlijk vrijdag 2 december 2016 voor 9.00 uur ingediend worden via impacteconomy@denhaag.nl. Antwoorden staan vanaf 5 december 2016 op de website www.impactcity.nl.
 • Workshop 1 Business model writing vindt plaats op 24 november 2016.
 • Workshop 2 Optimize your story and pitch vindt plaats op 1 december 2016.
 • Indienen plan van aanpak tot 2 januari 2017 voor 9.00 uur.
 • Via www.impactcity.nl kunnen deelnemers publieksstemmen werven voor de publieksprijs van € 5.000. Het aantal behaalde stemmen zal voor elke deelnemer real-time zichtbaar zijn.
 • Op 19 januari 2017 mogen de geselecteerden hun idee pitchen voor een jury en worden de winnaars bekendgemaakt. Het pitchen gebeurt tijdens de New Busines Summit op de New World Campus. Meld u aan via de website van World Startup Factory.

Haagse Vernieuwers Blog

Uiteindelijk moeten de Haagse Vernieuwers in de stad bijdragen aan het realiseren van spin-offs in Den Haag en bij voorkeur op internationaal niveau. Dit vereist dat bestaande initiatieven zichtbaar zijn en blijven. Daarom wordt de winnaars gevraagd om elk kwartaal een blog aan te leveren, welke door de redactie van www.impactcity.nl zal worden geredigeerd en gepubliceerd.

Meer informatie

Alle informatie over de procedure, criteria, voorwaarden, puntentelling en het vragenformulier vindt u in onderstaande documenten. Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen via impacteconomy@denhaag.nl 

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Den Haag

Winnaar Haagse Vernieuwers 2016

In 2015 zijn 6 projecten genomineerd van bedrijven/stichtingen die meegedaan hebben aan de wedstrijd Haagse Vernieuwers. Uit de categorie studenten zijn er 3 inzendingen genomineerd. De genomineerden werden bekendgemaakt tijdens het Border Sessions Festival. De winnaars zijn op 19 januari bekendgemaakt in het AFAS Circustheater, tijdens de Big Improvement Day.

 • Winnaar 1e prijs (€ 35.000): Stichting Noordzeeboerderij Scheveningen
  Voor het ontwikkelen van duurzame zeewierteelt op zee. Met het prijzengeld gaat de stichting  zeewier voor de kust van Scheveningen telen. Lokale bedrijven zullen het verwerken. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor bedrijven die met de zee te maken hebben en de voedingsindustrie (www.noordzeeboerderij.nl).
 • Winnaar 2e prijs (€ 20.000): Zonnebrand Zonder rommel
  Voor de ontwikkeling van een zonnebrandproduct voor de allerjongsten dat uitstekende bescherming biedt tegen UV-stralen en gebruik maakt van een natuurlijke filter (www.naifcare.com).
 • Winnaar 3e prijs (€ 10.000): Urban Mining with Credits
  Voor het recyclen van plastic en elektronische apparaten voor hergebruik en terugdringen van huisvuil (www.urbanmining.nu).
 • Winnaar studentenprijs (€ 5.000): Edibles
  Voor het ontwikkelen van een online marktplaats voor unloved food (producten die er niet mooi uitzien, maar nog goed eetbaar zijn). De marktplaats voorkomt dat het in de vuilnisbak belandt (www.ediblenow.nl).

Gepubliceerd: 
24 november 2016
Laatste wijziging: 
22 december 2016