Uw zoekopdracht

Aanpak malafide bedrijven

Gepubliceerd: 
21 augustus 2011
Laatste wijziging: 
27 oktober 2015

Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) pakt malafide bedrijvigheid aan.

Het HEIT is een samenwerking tussen (Rijks)Belastingdienst, Inspectie SZW, UWV, Politie en gemeente. Hun kerntaak is het voorkomen en terugdringen van malafide bedrijvigheid in Den Haag. Het tegengaan van onder andere:

  • belasting- en uitkeringsfraude
  • zwart werken
  • illegale tewerkstelling
  • onderbetaling
  • overtredingen van andere wetten

Onderzoek en controle

Na een grondige analyse bezoekt het HEIT individuele ondernemers, bepaalde branches of een winkelgebied. Ze voeren controles uit en adviseren ondernemers bij het eerlijk en veilig ondernemen. Het team richt zich specifiek op de horeca, detailhandel en de prostitutiebranche. Zo hebben ze bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar misstanden bij shisha lounges, coffeeshops, Chinese massagesalons, de prostitutiestraten, op de Haagse Markt en bij ondernemers aan de Zevensprong.

Het HEIT team werkt veel op basis van signalen en meldingen over mogelijke misstanden die ze ontvangen van instanties en inwoners.

Waar nodig werkt het team ook samen met andere partners, zoals de Haagse Pandbrigade, Stedin, GGD, Ned. Forensisch Instituut, Brandweer, de Ned. Voedsel- en Warenautoriteit en de Douane.

Aanpak mensenhandel

Een belangrijk speerpunt is de aanpak van mensenhandel. Het HEIT controleert sinds 2014 maandelijkse alle legale seksinrichtingen.

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: heit@denhaag.nl

Gepubliceerd: 
21 augustus 2011
Laatste wijziging: 
27 oktober 2015