Uw zoekopdracht
Product

Subsidie voor topsportevenement

Gepubliceerd: 
24 februari 2017
Laatste wijziging: 
22 maart 2017

Organiseert uw bedrijf of (sport)vereniging een topsportevenement? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Dit geldt voor nationale en internationale evenementen.

Aanvragen

 • De formulieren kunt u aanvragen bij Den Haag Topsport via e-mailadres topsport@denhaag.nl met 'subsidie topsport' in de onderwerpregel.
 • Vul deze formulieren in en onderteken ze (door een rechtspersoon).
 • Stuur de formulieren met de benodigde bijlagen bij voorkeur digitaal ingevuld naar subsidies@denhaag.nl.
 • U kunt de formulieren ook per post opsturen naar:
Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Voorwaarden

 • Het evenement is goedgekeurd door een nationale sportbond die door het NOC*NSF is erkend.
 • Het evenement is goedgekeurd door een internationale sportfederatie die door het Internationaal Olympisch Comité of SportAccord is erkend.
 • Er doen nationale en/of internationale topatleten mee die een status van het NOC*NSF hebben (zie www.nocnsf.nl).
 • De organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van een Haagse topsportvereniging of een sportbond met een in Den Haag gevestigd regionaal/nationaal trainingscentrum.
 • Het evenement sluit aan op het Haagse topsportprofiel, dat door middel van speerpuntsporten is benoemd in de sportnota, en maakt gebruik van één van de topsportaccommodaties in Den Haag.

Voor wie?

De subsidie is alleen voor rechtspersonen.

Kosten

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

 • Dien uw aanvraag uiterlijk 16 weken voor de start van het evenement in.
 • Als u een aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 2 weken antwoord.
 • Als de subsidie wordt toegekend, gebeurt dat uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het evenement.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Den Haag Topsport.
Telefoon: (070) 361 88 88
E-mail: topsport@denhaag.nl
Website: denhaag.com/nl/topsport

Gepubliceerd: 
24 februari 2017
Laatste wijziging: 
22 maart 2017