Uw zoekopdracht
Beleid

Schoolveiligheid: de rol van de gemeente

Gepubliceerd: 
22 september 2009
Laatste wijziging: 
07 juli 2015

Kinderen kunnen alleen goed leren als zij zich veilig voelen op school. Als de school niet veilig is, kunnen leerlingen wegblijven, leraren vertrekken of halen ouders hun kind van school. De gemeente helpt op verschillende manieren mee om scholen veilig te houden.

Wat doet de gemeente om scholen veilig te houden?

De gemeente:

  • overlegt met de schoolbesturen, politie en het Openbaar Ministerie. De gemeente wil dat er een convenant komt, waarin afspraken staan over schoolveiligheid.
  • zorgt ervoor dat het schoolmanagement blijft letten op veiligheid door nieuwsbrieven te versturen en oefeningen en ondersteuning aan te bieden.
  • geeft opdracht aan bureau HALT om scholen te ondersteunen bij het actualiseren van hun schoolveiligheidsplan. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met alcohol en drugs, wapens, pestprotocollen, (homo)discriminatie en de verzuim- en incidentregistratie.
  • stimuleert schooldirecties en wijkbureaus van politie om met elkaar afspraken te maken over de aanpak van slecht gedrag en veiligheidsproblemen in en rond de school.
  • biedt financiële ondersteuning bij initiatieven van scholen die bijdragen aan de professionalisering van medewerkers op het terrein van veiligheid, zoals een cursus of training in het omgaan met agressie of het verbeteren van het schoolklimaat.

Achtergrondinformatie

Lees meer over de plannen van de gemeente in het actieplan Veilige School 2012-2014:Gepubliceerd: 
22 september 2009
Laatste wijziging: 
07 juli 2015