Uw zoekopdracht
Project

Onderwijsprojecten

Gepubliceerd: 
27 januari 2015
Laatste wijziging: 
27 januari 2016

De gemeente zet samen met scholen en bedrijven projecten op om het onderwijs in Den Haag te verbeteren en interessanter te maken. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van lesmethoden, wedstrijden en programma's om te voorkomen dat leerlingen met school stoppen.

Bekijk het overzicht van de websites van onderwijsprojecten.

Bekijk je Toekomst Nu

Bekijkjetoekomstnu.nl helpt jongeren op het vo, mbo en hbo in de regio Haaglanden bij het kiezen van een opleiding en een stage. Bekijkjetoekomstnu.nl is een initiatief van gemeenten in de regio Haaglanden. Belangrijk doel is het voorkomen van uitval in het onderwijs en het verbeteren van de doorstroming naar vervolgonderwijs en werk.

Meer informatie vindt u op de website van Bekijkjetoekomstnu.nl.

Bouwstenen voor techniek onderwijs

Deze website bevat lesmethoden om het techniekonderwijs te promoten met technisch LEGO. Het uitgangspunt is dat dit niet alleen van pas komt bij vakken als wiskunde, techniek en informatiekunde, maar dat kinderen er ook persoonlijke en sociale vaardigheden mee kunnen ontwikkelen, zoals leren samenwerken, problemen leren oplossen en meer zelfvertrouwen krijgen.
Meer informatie vindt u op de website van BVTO.

BOVO

Het programma BOVO is gericht op een betere aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (van BO naar VO). Ook het voorkomen dat leerlingen in het eerste of tweede jaar van het voortgezet onderwijs besluiten te stoppen met school, hoort bij dit programma.

Meer informatie vindt u op de website van BOVO.

First Lego League

De FIRST LEGO League (FLL) is een wedstrijd voor kinderen tussen de 9 en 14 jaar. Ze voeren opdrachten uit om te onderzoeken hoe techniek en technologie bijdragen aan onze maatschappij. De opdrachten zijn ieder jaar weer anders en hebben elk jaar een ander thema.

Meer informatie vindt u op de website van First Lego League.

FIRST Tech Challenge

De FIRST Tech Challenge (FTC) is een wedstrijd voor leerlingen tussen de 15 en 20 jaar. Zij moeten in teams een robot maken en programmeren. Aan de robots worden ieder jaar andere eisen gesteld door de organisatie. FTC is een internationale wedstrijd en wordt in Nederland georganiseerd door het Haagse Centrum voor Onderwijsadvies (HCO).

Meer informatie vindt u op de website van de First Tech Challenge.

Geslaagd in het vak

Onderwijs, Ondernemers en Overheden (drie O’s) in Haaglanden slaan de handen ineen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Om een goed functionerende, regionale onderwijs- en arbeidsmarkt voor elkaar te krijgen, hebben de drie O’s samen zes speerpunten geformuleerd.
Meer informatie vindt u op de website Geslaagd in het vak.

Glaslokaal

De stichting GlasLokaal is de eigenaar van het glasvezelnetwerk voor de publieke sector in Den Haag en omstreken. Door met meerdere gebruikers een glasvezelnetwerk en bijbehorende diensten te gebruiken, kunnen de kosten beperkt blijven. De meeste scholen in Den Haag zijn inmiddels aangesloten op het netwerk.

Meer informatie vindt u op de website van GlasLokaal.

Samenwerkingsverband Zuid-Holland West

Het doel van het samenwerkingsverband Zuid-Holland West is zoveel mogelijk leerlingen in de regio Haaglanden op het voortgezet onderwijs te houden. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op leerlingen die extra zorg nodig hebben door bijvoorbeeld aanpassingsproblemen of omdat ze moeilijk kunnen leren. Meer informatie vindt u op de website van het Samenwerkingsverband.

Gepubliceerd: 
27 januari 2015
Laatste wijziging: 
27 januari 2016