Uw zoekopdracht
Beleid

Onderwijs voor zieke leerlingen

Gepubliceerd: 
18 februari 2016
Laatste wijziging: 
18 februari 2016

Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan hun zieke leerlingen. Maar ze staan er niet alleen voor. Ondersteuning is geregeld in de voorziening Onderwijsondersteuning zieke leerlingen Haaglanden (OZLH). Scholen kunnen ondersteuning krijgen van de consulenten OZLH.

OZLH is onderdeel van het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO). Zij zijn aangesloten bij het landelijk expertisenetwerk Ziezon (ziek zijn en onderwijs). De consulenten OZLH werken onder andere samen met de consulenten OZL van universitair medische centra.

Aanbod

Het HCO heeft ervaren onderwijsspecialisten met veel kennis en expertise op het gebied van onderwijs en ziek zijn. Voor het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs.

De consulenten weten op welke manier onderwijs beïnvloed wordt door de verschillende ziekten, behandelmethoden en medicatie. Ook hebben ze veel ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en kunnen ze leerprogramma's voor deze leerlingen aanpassen.

Daarnaast heeft een consulent OZLH veel contacten en kennis van regels en voorschriften.

De voorziening OZLH van het HCO is ook 4 keer per week in het Juliana Kinderziekenhuis aanwezig voor de onderwijsbegeleiding van zieke leerlingen.

Werkwijze van de consulent

Wat doet een consulent voor de zieke leerling en de school?

  • adviseren over onderwijs aan zieke leerlingen
  • organiseren van tijdelijk onderwijs aan zieke leerlingen
  • uitzetten van een maatwerktraject
  • inzet van ICT, bijvoorbeeld door middel van het project KlasseContact van KPN leermiddelen
  • informeren over de mogelijke gevolgen van ziektes voor het onderwijsproces
  • geven van algemene en specifieke voorlichting over OZLH

De leerkracht, intern begeleider, mentor of zorgcoördinator, de ouders/verzorgers en de consulent OZLH overleggen en maken afspraken over de inhoud en de vorm van de ondersteuning.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u weten hoe een consulent OZLH u kan helpen? Neem dan contact op met een van de consulenten via de school van de zieke leerling. U kunt ook kijken op de website van het HCO.

Gepubliceerd: 
18 februari 2016
Laatste wijziging: 
18 februari 2016