Uw zoekopdracht

AWBZ Extramurale Begeleiding in Den Haag (2012)

Gepubliceerd: 
03 juli 2012
Laatste wijziging: 
02 november 2016

In het kader van de overheveling van de functie Extramurale Begeleiding vanuit de AWBZ is een onderzoek gedaan naar hoe de functie Extramurale Begeleiding in Den Haag momenteel georganiseerd is.

In het regeerakkoord van 30 september 2010 kondigen de regeringspartijen VVD en CDA diverse systeemkeuzes in de AWBZ aan. Dit betreft onder andere de overheveling van alle extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo. De overheveling vindt in 2013 plaats.

Per 1 januari 2013 geldt dat mensen die vanaf dat moment voor het eerst extramurale begeleiding nodig hebben een beroep kunnen doen op de Wmo als zij niet zelfredzaam zijn. Dat geldt ook voor kinderen onder de 18 jaar die in 2013 voor het eerst extramurale begeleiding nodig hebben. In 2013 is sprake van een overgangssituatie. Het overgangsrecht is van belang voor mensen die al over een indicatie voor extramurale begeleiding, vervoer en/of kortdurend verblijf beschikken. Het overgangsrecht voor deze groep wordt geregeld in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. Vanaf 2014 zal iedereen die begeleiding nodig heeft een beroep moeten doen op de Wmo.

Om als gemeente goed voorbereid te zijn op de overheveling heeft de productgroep Onderzoek en Integrale Vraagstukken onderzoek gedaan naar hoe de functie Extramurale Begeleiding in Den Haag momenteel georganiseerd is.

Onderwerpen

In het rapport vindt u de volgende onderwerpen:

  • algemene beschrijving van de functie Begeleiding
  • Extramurale Begeleiding in cijfers
  • Begeleiding in de praktijk, per doelgroep
  • toekomstbeeld

Naar het rapportGepubliceerd: 
03 juli 2012
Laatste wijziging: 
02 november 2016