Coronavirus: wijzigingen dienstverlening

De gemeente heeft de dienstverlening aangepast, ter bescherming van de klanten, bezoekers en medewerkers en om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. In dit overzicht leest u wat dit voor u kan betekenen. Deze pagina wordt aangevuld als er nieuwe wijzigingen zijn.

De wijzigingen gelden in ieder geval tot en met 19 mei. Hiermee volgt de gemeente de landelijke richtlijnen.

Publiekszaken

Algemeen

De gemeente vraagt u in de publieke ruimtes de aangeraden afstand (social distance) van 1,5 meter te bewaren voor uw veiligheid en voor de veiligheid van de medewerkers van de gemeente.

Betalen

Ter bescherming van u en haar eigen medewerkers vraagt de gemeente u zoveel mogelijk met de pinpas of contactloos te betalen aan de balies van het Stadhuis Spui en Stadskantoor Leyweg.

Spoed dienstverlening balies

De gemeente doet er alles aan om de dienstverlening aan de balie voor u als burger door te laten gaan. Maar de gemeente kan op dit moment minder mensen inzetten vanuit voorzorgsmaatregelen en om de veiligheid van de medewerkers en de burgers te blijven garanderen. Dat betekent dat de gemeente vanaf nu voorrang geeft aan producten die spoed hebben. De gemeente vraagt u producten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen.

Online afspraken maken niet meer mogelijk

Vanaf vrijdag 20 maart kunt u online geen afspraak maken voor de producten van Publiekszaken. U kunt dan alleen nog een afspraak maken door te bellen met 14070. Wanneer u belt, wordt eerst met u besproken hoeveel spoed uw afspraak heeft en wanneer de afspraak gemaakt kan worden. Houd er rekening mee dat de wachttijden kunnen oplopen.

Nieuwe openingstijden balies

Vanaf maandag 23 maart zijn de openingstijden van de balies voor Publiekszaken gewijzigd. Er zijn nog maar 2 avondopenstellingen, 1 per locatie. Heeft u een afspraak op een tijdstip dat buiten deze openingstijden valt, dan wordt u gebeld of gemaild om deze afspraak te verzetten. Houd er rekening mee dat de wachttijden kunnen oplopen.

Publiekszaken Stadhuis Spui Stadskantoor Leyweg
Maandag 8.30 - 16.30 uur 8.30 - 16.30 uur
Dinsdag 8.30 - 16.30 uur 12.00 - 20.00 uur
Woensdag 8.30 - 16.30 uur 8.30 - 16.30 uur
Donderdag 12.00 - 20.00 uur 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag 8.30 - 16.30 uur 8.30 - 16.30 uur

Informatie- en Hulppunten (IHP)

Vanaf maandag 23 maart stopt, tot nader order, de dienstverlening op alle Informatie- en Hulppunten. Alleen op de volgende punten kunt u vanaf 17 april gele meeuwenzakken ophalen: de Informatie- en Hulppunten van Escamp, Haagse Hout en Laak en in Stadhuis Spui.

Bellen

De gemeente is vanwege het coronavirus minder goed bereikbaar. Daarom krijgen spoedeisende producten en vragen voorrang. Als uw vraag geen spoed heeft, wilt u dan kijken of u uw zaken digitaal kan regelen via denhaag.nl of MijnDenHaag.

Huwelijkssluitingen

De huwelijken die in de trouwzalen op Stadhuis Spui, Stadskantoor Leyweg en op het Oude stadhuis Groenmarkt gesloten worden gaan vooralsnog gewoon door. De gemeente volgt de landelijke richtlijn dat hierbij niet meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn, als dit mogelijk is in de ruimte waar het huwelijk wordt voltrokken.

De trouwzalen in het Stadskantoor Spui, Stadhuis Groenmarkt en Stadskantoor Leyweg zijn niet zo groot dat er 30 personen op een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zitten. Daarom geven we u het nadrukkelijke advies om alléén met getuigen te komen (bruidspaar, maximaal 4 getuigen en een fotograaf = maximaal 7 personen).

Wilt u met meer personen komen? Dan kan dat tot het volgende maximum:

  • Stadhuis Spui: maximaal 25 zittende personen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen. Dit is inclusief bruidspaar, getuigen en een fotograaf.

  • Stadhuis Groenmarkt: maximaal 15 zittende personen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen. Dit is inclusief bruidspaar, getuigen en een fotograaf.

  • Stadskantoor Leyweg: maximaal 15 zittende personen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen. Dit is inclusief bruidspaar, getuigen en een fotograaf.

Staanplaatsen worden niet toegestaan.

Het is toegestaan om de plechtigheid te livestreamen voor de mensen die er niet bij kunnen zijn. U moet dat wel zelf organiseren.

Voor huwelijken op andere (horeca)locaties geldt dat deze niet kunnen doorgaan. Met deze bruidsparen is inmiddels contact opgenomen. Voorlopig kunnen er geen huwelijken op andere locaties dan Stadhuis Spui, Stadskantoor Leyweg of op het Oude stadhuis Groenmarkt gesloten worden.

Sociale Zaken

Alle geplande, persoonlijke afspraken met betrekking tot werk en inkomen gaan vooralsnog door. U wordt mogelijk wel gevraagd om de afspraak telefonisch te doen. U kunt ook (zonder afspraak) terecht bij de Advies en Informatiebalies, het Servicepunt Arbeid locatie Vaillantlaan, het Dak- & Thuislozenloket en de Gemeentelijke Kredietbank.

De algemene richtlijnen voor klantcontact gelden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de beveiliging zorgt dat niet meer dan 100 mensen tegelijk op de gemeentelijke locaties zijn. Verder worden zo veel mogelijk afspraken naar gemeentelijke locaties verplaatst.

Groepsbijeenkomsten afgezegd

Alle groepstrainingen en -bijeenkomsten worden afgezegd. Als u daarvoor was uitgenodigd, ontvangt u daarover bericht en wordt er zo mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt.

Contact bij wijzigingen

Als voor u iets verandert, dan wordt u gebeld om tijd en locatie van de afspraak door te geven of de afspraak af te zeggen.

Afspraak afzeggen

Kunt u zelf niet naar een afspraak komen? Bijvoorbeeld omdat u gezondheidsklachten heeft? Laat dit dan zo snel mogelijk per telefoon weten op telefoonnummer (070) 353 75 00. Eventueel wordt met u besproken of de afspraak telefonisch kan worden afgehandeld.

Daklozenopvang

De gemeente heeft samen met de Kessler Stichting, het Leger des Heils en het Rode Kruis 2 extra opvanglocaties voor daklozen geopend om het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Beide locaties bieden 24 uurs opvang. De opvang is in beperkte groepen. Wie nu al gezondheidsklachten heeft wordt apart opgevangen. Wie net dakloos is geworden en nog geen contact heeft gehad met het Daklozenloket, kan zich bij dit loket melden.

Advies- en Informatiebalies

De openingstijden van de Advies- en Informatiebalies zijn aangepast. Kijk op de pagina Contact met SZW.

Adviescommissie Bezwaarschriften

De zittingen van de Adviescommissie Bezwaarschriften (ACB) gaan van 17 maart tot en met 19 mei niet door. De ACB neemt zelf contact op met partijen voor nieuwe data.

Als u vindt dat in uw zaak ook zonder zitting uitspraak kan worden gedaan, dan kunt u een e-mail sturen naar ACB@denhaag.nl. Als ook de andere partijen het daarmee eens zijn, dan zal de ACB bekijken of direct, dus zonder uitgestelde zitting, uitspraak kan worden gedaan.

Begraafplaatsen

Uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen mogen uit maximaal 30 personen bestaan, ook op de begraafplaatsen van de gemeente. Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde maatregelen tot en met 19 mei 2020. Alle plechtigheden zijn zonder hapjes en drankjes. Van de bezoekers en familie wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen. Voor meer informatie over uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances kijkt u op de website van het RIVM.

Bibliotheken

De Centrale bibliotheek aan het Spui en alle filialen in de wijken zijn vanaf donderdag 14 mei weer open. Kijk voor meer informatie over de beperkte opening op de website van Bibliotheek Den Haag.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

De jeugdgezondheidszorg beperkt de contactmomenten voor kinderen vanaf 14 maanden. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van CJG Den Haag zijn nu hard nodig bij GGD Haaglanden, de informatielijn voor ouders en de zorg voor de allerkleinsten. Bij CJG gaan de volgende afspraken door: maternale kinkhoest (22 weken prik voor zwangeren), de gehoortest voor pasgeborenen, 4 weken consult (1e bezoek pasgeborene aan de jeugdarts) en alle vaccinaties voor kinderen tot en met 4 jaar. Ook de vaccinaties voor 14-jarigen zijn weer gestart. Bij vierjarigen wordt naast de vaccinatie (DKTP-booster) ook een ogentest uitgevoerd. Zo blijven alle kinderen goed beschermd. Kijk voor meer informatie op cjgdenhaag.nl

Educatieve tuinen

Alle educatieve tuinen zijn gesloten. Er zijn dus geen lessen, activiteiten en bijeenkomsten.

Gemeentelijke ombudsman, jeugdombudsman en Den Haag Meldt

De gemeentelijke ombudsman en jeugdombudsman Den Haag en Leidschendam-Voorburg en Den Haag Meldt zijn tot en met 1 juni gesloten. Het kantoor is te bereiken via telefoonnummer (070) 757 82 00 en e-mailadres ombudsman@denhaag.nl.

De klachtbehandeling gaat gewoon door. Klachten kunt u per mail en via de website indienen. Meer informatie hierover vindt u op ombudsman-denhaag.nl, jeugdombudsmandenhaag.nl en denhaagmeldt.nl.

Hou van je Huis-punten

Alle Hou van je Huis-punten zijn tot en met 19 mei gesloten. Medewerkers zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar.

Infopunt Scheveningen De Kust Gezond

Het Infopunt Scheveningen De Kust Gezond is tot en met 19 mei 2020 gesloten.

Ondernemersportaal

Het inloopspreekuur van het Ondernemersportaal gaat voorlopig niet door. Het Ondernemersportaal is te bereiken via telefoon of e-mail van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot 17.00 uur. Bel voor vragen naar (070) 353 60 04 of stuur een e-mail naar ondernemersportaal@denhaag.nl. Meer informatie op de pagina Ondernemersportaal.

Pandhuis

De veilingen van maart en mei gaan niet door. Meer informatie staat op de pagina Veilingen bij het Pandhuis. Bij het Pandhuis geld lenen blijft mogelijk. Vanaf 25 mei kunt u de beleentermijn van uw sieraden bij het Pandhuis weer verlengen. Lag de einddatum van uw overeenkomst tussen december 2019 en 31 mei 2020? We bewaren uw sieraden tot 1 juli 2020. Meer informatie op de pagina Het lenen van geld bij het Pandhuis.

Parkeren

Aanvragen Europese gehandicaptenparkeerkaart tijdelijk niet mogelijk

Om te bepalen of u als bestuurder of passagier recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart wordt u medisch beoordeeld door de GGD. De GGD voert vanaf woensdag 18 maart geen medische beoordelingen meer uit voor de aanvraag van een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Zonder deze beoordeling, kan de afdeling Parkeren uw aanvraag niet in behandeling nemen. Daarom kunt u op dit moment geen Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Ook aanvragen die vóór 18 maart zijn ingediend, maar waarvoor nog geen medische beoordeling is uitgevoerd, kunnen hierdoor op dit moment niet in behandeling worden genomen. Het is nog niet bekend wanneer de GGD de medische beoordelingen weer kan uitvoeren. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan ontvangt u bericht van de GGD.

Heeft u vóór 18 maart een medische beoordeling ondergaan? De GGD handelt deze beoordelingen nog af. De afdeling parkeren neemt uw aanvraag in behandeling zodra zij de beoordeling van de GGD hebben ontvangen. Het kan zijn dat de verwerking van uw aanvraag langer duurt dan 8 weken. Als dit het geval is, krijgt u hierover bericht van de gemeente.

Aanvragen van een bewonersparkeervergunning voor gehandicapten of een individuele gehandicaptenparkeerplaats tijdelijk ook niet mogelijk

Voor het aanvragen van een bewonersparkeervergunning voor gehandicapten (BVG) of een gehandicaptenparkeerplaats heeft u een Europese gehandicaptenparkeerkaart nodig. Heeft u nog geen Europese gehandicaptenparkeerkaart, dan is het dus ook niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor een bewonersparkeervergunning voor gehandicapten of een gehandicaptenparkeerplaats. Heeft u wel een Europese gehandicaptenparkeerkaart en wilt u een aanvraag indienen of een wijziging doorgeven? Neem dan contact op met de afdeling Parkeren.

Is uw gehandicaptenparkeerkaart en/of bewonersparkeervergunning voor gehandicapten korter dan 3 maanden geldig? Neem dan contact op met de afdeling Parkeren.

Servicepunten

In verband met het coronavirus zijn de Servicepunten alleen telefonisch bereikbaar. U kunt bellen voor advies en om een afspraak te maken. Afspraken worden alleen gemaakt in geval van nood. Lees meer op de pagina Waar vind ik een Servicepunt?

Servicepunten Arbeid Laak en Zuidwest

De Servicepunten Arbeid (SPA’s) Laak en Zuidwest zijn tot en met 19 mei gesloten.
SPA Schilderswijk/Transvaal (Vaillantlaan 104b) blijft wel open voor bezoekers, van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt de SPA’s wel bereiken via telefoonnummer (070) 752 61 03.

Sporthallen, sportvelden en zwembaden

Samen buiten sporten is toegestaan. Dat betekent dat sportparken in Den Haag weer open worden gesteld. De openstelling van de sportparken gaat in nauw overleg met Haagse sportverenigingen en de gemeente. De kleedkamers en kantines blijven dicht. Kijk op Coronavirus: vraag en antwoord voor meer informatie over de regels van het samen buiten sporten.

De Haagse zwembaden gaan open vanaf 14 mei. Kijk op denhaag.nl/zwemmen voor meer informatie.

Sporthallen en gymzalen blijven gesloten.

Stadsboerderijen

Alle stadsboerderijen zijn voor bezoekers gesloten tot en met 1 juni. Dit heeft de gemeente besloten in het belang van de gezondheid van de bezoekers en de verzorgers van de dieren. Dat betekent dat alle geplande activiteiten niet doorgaan op de stadsboerderijen. Op dit moment treft de gemeente voorbereidingen om op 2 juni veilig open te kunnen.

Studiezaal Haags Gemeentearchief

De studiezaal van het Haags Gemeentearchief in het atrium van het stadhuis is gesloten van 16 maart tot 25 mei. De lezingen waren al eerder afgelast. Kijk voor meer informatie op de website van Haags Gemeentearchief.

Trefpunt Binckhorst

In verband met het coronavirus is het Trefpunt Binckhorst tot en met maandag 1 juni 2020 gesloten.

Trefpunt Rotterdamsebaan

In verband met het coronavirus is het Trefpunt Rotterdamsebaan tot en met maandag 1 juni 2020 gesloten.

Welstands- en Monumentencommissie

De vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie gaan gewoon door, maar zonder publiek.

Zwembaden

De Haagse zwembaden gaan open vanaf 14 mei. Kijk op denhaag.nl/zwemmen voor meer informatie.

Zie ook: denhaag.nl/coronavirus

Publié: 20 maart 2020Dernière mise à jour: 26 mei 2020