Actualité

Planning gemeenteraad tot en met 16 april

Publié 27 maart 2020Dernière mise à jour 6 april 2020

De gemeenteraad besloot eerder al vanwege de coronacrisis het aantal fysieke vergaderingen tot het hoogstnoodzakelijke te beperken. Het presidium heeft woensdag 25 maart, in aanwezigheid van waarnemend burgemeester Remkes, besloten alle reguliere commissievergaderingen en werkbesprekingen tot 16 april te laten vervallen.

Wel wordt een keer in de 2 weken een algemene raadscommissie in de vorm van een werkbespreking gehouden waarin voorstellen die niet kunnen wachten worden besproken. Ook kan in deze commissievergadering worden gesproken over de stand van zaken van de Haagse maatregelen vanwege het coronavirus. Het presidium bekijkt de planning van raadsvergadering tot raadsvergadering.

De eerstvolgende werkbespreking van de algemene raadscommissie is op donderdag 9 april om 13.30 uur. Op donderdag 16 april komt de gemeenteraad weer kort bij elkaar om noodzakelijke besluiten te nemen. 

Pers en publiek

De gemeenteraad vergadert zonder publiek. Inspreken is tijdens de werkbesprekingen van de algemene raadscommissie niet mogelijk. Bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen wel hun inbreng mailen naar griffie@denhaag.nl. Alle ingekomen reacties worden aan de agenda van de algemene raadscommissie gekoppeld. Pers is welkom in de raadzaal en dient zich vooraf aan te melden via griffievoorlichting@denhaag.nl. Ambtelijke ondersteuning vindt met minimale bezetting plaats. Alle vergaderingen zijn online live te volgen. ​