Uw zoekopdracht

Terugkeerproject voor dakloze Midden- en Oost-Europeanen (Perspektywa)

Gepubliceerd: 
12 mei 2014
Laatste wijziging: 
22 mei 2014

Het terugkeerproject Perspektyva is gericht op EU-arbeidsmigranten die geen perspectief hebben in Nederland of werkzoekende zijn. Het betreft voornamelijk daklozen of mensen die dreigen dakloos te worden vanwege verlies van werk. Sinds 2 april 2012, kunnen ze onder voorwaarden terecht bij het Leger des Heils aan de Binckhorstlaan 115.

Tijdens het verblijf in de opvang werken zij mee aan een programma dat gericht is op terugkeer naar het land van herkomst of re-integratie op de arbeidsmarkt.

Terugkeerprogramma Perspektywa

De naam 'Perspektywa' is ontleend aan het Poolse woord voor 'perspectief'. De daklozen krijgen begeleiding in de eigen taal van medewerkers van de Poolse Stichting Barka (www.stg-albaraka.nl) en de stichting Den Haag Midden Europa (www.idhem.nl). Barka helpt bij de terugkeer naar het land van herkomst en biedt daar een zorgtraject of opvang, gericht op zo zelfstandig mogelijk wonen en werken. Een deel van de EU-arbeidsmigranten dat wel perspectief heeft en direct bemiddelbaar is voor werk, krijgt via stichting IDHEM een apart traject aangeboden.

Openingstijden opvang

  • In de dagopvang (16.00 - 18.30 uur) kunnen mensen terecht die zijn doorverwezen via Stichting Den Haag Midden Europa (IDHEM) en over een groen pasje beschikken. Dat geldt ook voor mensen die via het Centraal Coördinatiepunt (CCP)-loket een rood pasje hebben ontvangen
  • Tijdens de dagopvang krijgen de daklozen koffie en thee, warme soep, ze kunnen douchen en hebben de mogelijkheid om hun kleding te wassen.
  • Als u voor de nachtopvang in aanmerking komt, kunt u daar terecht van 19.00 uur ‘s avonds tot 8.00 uur de volgende ochtend.

Voor wie is de opvang bedoeld?

Om in aanmerking te komen voor opvang, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent dakloos
  • U komt uit 1 van de landen in Midden- of Oost-Europa. Dit zijn: Polen, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen. 
  • U heeft geen recht op gebruik van sociale voorzieningen (niet-rechthebbend). Voorbeelden van sociale voorzieningen zijn een uitkering bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Als u langere tijd legaal in Nederland heeft gewoond, kunt u recht hebben op het gebruik van sociale voorzieningen.
  • Afhankelijk van het soort problemen, krijgt u een pasje via het CCP of via IDHEM.

Stichting Den Haag Midden Europa (IDHEM)

Spreekuur Julianakerk
Schalk Burgerstraat 217
2572 TV Den Haag
Maandag van 9.30 - 12.00 uur
Vrijdag van 9.30 - 12.00 uur

Centraal Coördinatiepunt (CCP)

Laan van Meerdervoort 55
2517 AG Den Haag
Telefoon: (070) 353 72 91

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 11.00 - 15.00 uur.

Op maandag en donderdag kan het intakegesprek op afspraak plaatsvinden in de eigen taal. Aan het loket kan een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek in de eigen taal.

Gepubliceerd: 
12 mei 2014
Laatste wijziging: 
22 mei 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?