Uw zoekopdracht
Product

Ondertrouw

Gepubliceerd: 18 februari 2014 Laatste wijziging: 14 april 2014

Wilt u trouwen? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente. Dit heet ‘in ondertrouw gaan’. Voordat u in ondertrouw gaat krijgt u een voorbereidend gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Maak een afspraak

 • Maak een afspraak voor het voorbereidend gesprek. Tijdens dit eerste gesprek gaat u nog niet in ondertrouw. Deze eerste afspraak is het voorbereidend gesprek voor de ondertrouwceremonie.
 • Zijn uw documenten goedgekeurd? Dan kunt u daarna op het stadsdeelkantoor een afspraak maken om in ondertrouw te gaan.

1. Voorbereidend gesprek

 • U krijgt eerst een voorbereidend gesprek.
 • Het gesprek mag door 1 van de partners gedaan worden.
 • U krijgt te horen welke documenten u nodig heeft om in ondertrouw te gaan en als u documenten heeft meegenomen dan worden de documenten gecontroleerd.

Meenemen naar voorbereidend gesprek

 • Neem het legitimatiebewijs van u en uw partner mee naar het gesprek.
 • Bent u in Nederland geboren en heeft u hier altijd gewoond? Dan zijn uw gegevens meestal bekend in de basisregistratie personen (BRP voorheen GBA). U hoeft in dat geval zelf geen papieren (zoals een geboorteakte) in te leveren. Dat regelt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor u.
 • Woont 1 van u beiden in het buitenland, dan heeft u ook een recent afgegeven verklaring van domicilie, nationaliteit en burgerlijke staat nodig.
 • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Bent u in het buitenland geboren? Heeft u in het buitenland gewoond of bent u in het buitenland getrouwd geweest? Dan krijgt u tijdens het gesprek te horen wat u nodig heeft en aan welke eisen de documenten moeten voldoen. Houd er rekening mee dat het soms lang duurt voordat u deze documenten in uw bezit hebt.
 • Heeft een van de huwelijkspartners niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een verklaring van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nodig hebben, de M-46. Een M-46-verklaring is een advies van de vreemdelingenpolitie en de IND, waarmee de gemeente kan beoordelen of er mogelijk sprake is van een schijnhuwelijk. Als blijkt dat de M-46 verklaring nodig is, wordt deze tijdens het voorbereidend gesprek ingevuld. Het stadsdeelkantoor stuurt het formulier naar de IND. Een M-46 verklaring is niet nodig voor:
  • partners die een nationaliteit van een EU-land hebben en in de (BRP) staan ingeschreven
  • partners met een verblijfstitel voor onbepaalde tijd
 • Minderjarig of onder curatele gesteld? Vergeet niet eerst toestemming te regelen.

Anderstalige documenten

2. Ondertrouw

 • Trouwt u in Den Haag? Dan krijgt u van de ambtenaar van de burgerlijke stand bij het voorbereidend gesprek een getuigenformulier mee. U moet minimaal 2 en kunt maximaal 4 meerderjarige getuigen per bruidspaar hebben.
 • Het ingevulde getuigenformulier en de (kopie van de) geldige legitimatiebewijzen van de getuigen levert u tijdens de ondertrouwceremonie in.
 • Bij het voorbereidend gesprek kunt u een afspraak maken op welke dag de ondertrouwceremonie zal plaatsvinden.
 • Bij het voorbereidend gesprek of tijdens de ondertrouwceremonie kan een huwelijksdatum worden vastgelegd.
 • Tijdens de ondertrouwceremonie worden de details van de eventuele huwelijksceremonie besproken.

Voorwaarden

 • Voor ondertrouw in Den Haag moet ten minste 1 van beide partners  in Den Haag wonen.
 • Woont u in de regio Haaglanden? Kijk dan of het 'proefproject Ondertrouw' op uw situatie van toepassing is.
 • U gaat ten minste 2 weken voor de geplande huwelijksdatum in ondertrouw. Ondertrouw is 1 jaar geldig. Als u na 1 jaar wilt trouwen dan moet u opnieuw in ondertrouw.

Kosten

Geen kosten

Ons Haagse Huwelijk

U kunt veel zaken rondom uw huwelijk ook online regelen. Kijk hiervoor bij Ons Haagse Huwelijk.

Proefproject Ondertrouw

In de regio Haaglanden (Den Haag, Delft, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Rijswijk, Westland en Zoetermeer) kunnen paren die gaan trouwen de ondertrouw direct regelen via de huwelijksgemeente.

Omdat het om een proef gaat, kunt u hiervoor geen afspraak maken via Mijn Haagse Afspraken.

Reserveren trouwlocatie

Reserveren van een trouwlocatie kan pas nadat u een voorbereidend gesprek heeft gehad en alle documenten zijn goedgekeurd. Bij het reserveren van een trouwlocatie moet u meteen betalen.

Stuur artikel door

*verplicht

Volg DenHaag.nl

Altijd op de hoogte blijven van Den Haag en de ontwikkelingen in de stad? Meld u aan voor de nieuwsbrief @DenHaag.nl. Of volg ons op Twitter of Facebook!

Stadspanel

Denk mee over Den Haag. Geef u op voor het Haags stadspanel. En maak kans op een jaar lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek.