Uw zoekopdracht
Product

Ondertrouw

Gepubliceerd: 
01 juli 2014
Laatste wijziging: 
08 juli 2014

Wilt u trouwen? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente. Dit heet ‘in ondertrouw gaan’. Voordat u in ondertrouw gaat krijgt u een voorbereidend gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Ons Haagse Huwelijk

U kunt veel zaken rondom uw huwelijk online regelen. Onder meer het voorbereidend gesprek. Kijk hiervoor bij Ons Haagse Huwelijk.

Maak een afspraak

 • Wilt u de ondertrouw regelen aan de balie? Maak dan een afspraak voor het voorbereidend gesprek. Tijdens dit eerste gesprek gaat u nog niet in ondertrouw. Deze eerste afspraak is het voorbereidend gesprek voor de ondertrouwceremonie.
 • Zijn uw documenten goedgekeurd? Dan kunt u daarna op het stadsdeelkantoor een afspraak maken om in ondertrouw te gaan.

1. Voorbereidend gesprek

 • U krijgt eerst een voorbereidend gesprek.
 • Het gesprek mag door 1 van de partners gedaan worden.
 • U krijgt te horen welke documenten u nodig heeft om in ondertrouw te gaan. De documenten die u al heeft meegenomen, worden gecontroleerd.

Meenemen naar voorbereidend gesprek

 • Het legitimatiebewijs van u en uw partner.
 • Bent u in Nederland geboren en heeft u hier altijd gewoond? Dan zijn uw gegevens meestal bekend in de basisregistratie personen (BRP). U hoeft in dat geval zelf geen papieren in te leveren, zoals een geboorteakte. Dat regelt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor u.
 • Woont 1 van u beiden in het buitenland, dan heeft u ook een recent afgegeven verklaring van domicilie, nationaliteit en burgerlijke staat nodig.
 • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Bent u in het buitenland geboren? Heeft u in het buitenland gewoond of bent u in het buitenland getrouwd geweest? Dan krijgt u tijdens het gesprek te horen wat u nodig heeft en aan welke eisen de documenten moeten voldoen. Houd er rekening mee dat het soms lang duurt voordat u deze documenten in uw bezit hebt.
 • Heeft een van de huwelijkspartners niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een verklaring van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nodig hebben: de M-46. Een M-46-verklaring is een advies van de vreemdelingenpolitie en de IND, waarmee de gemeente kan beoordelen of er mogelijk sprake is van een schijnhuwelijk. Als blijkt dat de M-46 verklaring nodig is, wordt deze tijdens het voorbereidend gesprek ingevuld. Het stadsdeelkantoor stuurt het formulier naar de IND. Een M-46 verklaring is niet nodig voor:
  • partners die een nationaliteit van een EU-land hebben en in de BRP staan ingeschreven
  • partners met een verblijfstitel voor onbepaalde tijd
 • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (de minister van Justitie). Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.

Anderstalige documenten

2. Ondertrouw

 • Trouwt u in Den Haag? Dan krijgt u van de ambtenaar van de burgerlijke stand bij het voorbereidend gesprek een getuigenformulier mee. U moet minimaal 2 en kunt maximaal 4 meerderjarige getuigen per bruidspaar hebben.
 • Het ingevulde getuigenformulier en de (kopie van de) geldige legitimatiebewijzen van de getuigen levert u tijdens de ondertrouwceremonie in.
 • Bij het voorbereidend gesprek kunt u een afspraak maken op welke dag de ondertrouwceremonie zal plaatsvinden.
 • Bij het voorbereidend gesprek of tijdens de ondertrouwceremonie kan een huwelijksdatum worden vastgelegd.
 • Tijdens de ondertrouwceremonie worden de details van de eventuele huwelijksceremonie besproken.

Voorwaarden

 • Voor ondertrouw in Den Haag moet ten minste 1 van beide partners in Den Haag wonen. Of  1 van beide partners woont in de regio Haaglanden (Delft, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden Delftland, Rijswijk, Westland, Zoetermeer) en het huwelijk  vindt plaats in Den Haag.
 • Woont u in een andere gemeente in de regio Haaglanden en wilt u ook in de regio Haaglanden trouwen? Regel de ondertrouw dan direct via de gemeente waar u wilt trouwen.
 • U gaat ten minste 2 weken voor de geplande huwelijksdatum in ondertrouw. Ondertrouw is 1 jaar geldig. Als u na 1 jaar wilt trouwen dan moet u opnieuw in ondertrouw.

Kosten

Geen kosten

Reserveren trouwlocatie

Reserveren van een trouwlocatie kan pas nadat u een voorbereidend gesprek heeft gehad en alle documenten zijn goedgekeurd. Bij het reserveren van een trouwlocatie moet u meteen betalen.

Gepubliceerd: 
01 juli 2014
Laatste wijziging: 
08 juli 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?