Uw zoekopdracht
Project

Zwarte Pad ongenummerd exploitatienr. N1a

vastgesteld afwijkingsbesluit omgevingsvergunning

Gepubliceerd: 17 augustus 2012 Laatste wijziging: 17 augustus 2012

Op 29 januari 2012 heeft N.V.M. Koot een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag omvat het in strijd met het bestemmingsplan verplaatsen en vergroten van het verenigingsgebouw van de kustzeilvereniging Zwarte Pad ongenummerd exploiatienummer N1a

Burgemeester en wethouders hebben op 8 augustus 2012, op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het project een afwijkingsbesluit vastgesteld en een omgevingsvergunning geweigerd.

De stukken betreffende het vastgestelde afwijkingsbesluit en de geweigerde omgevingsvergunning liggen met ingang van 22 augustus 2012 (digitale bekendmaking), gedurende 6 weken ter inzage bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Stadskantoor Leyweg 813 (alleen na telefonische afspraak via nummer 14070). Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

PDF bestandvastgesteld besluit.pdf  (PDF, 81 kB)

PDF bestandtekeningen bij vastgesteld besluit.pdf  (PDF, 3832 kB)


Stuur artikel door

*verplicht

Volg DenHaag.nl

Altijd op de hoogte blijven van Den Haag en de ontwikkelingen in de stad? Meld u aan voor de nieuwsbrief @DenHaag.nl. Of volg ons op Twitter of Facebook!

Stadspanel

Denk mee over Den Haag. Geef u op voor het Haags stadspanel. En maak kans op een jaar lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek.