Uw zoekopdracht

Wet- en regelgeving subsidies

Gepubliceerd: 
02 juli 2014
Laatste wijziging: 
27 oktober 2014

De gemeente zorgt voor een groot aantal voorzieningen en activiteiten voor alle bewoners. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, gezondheidszorg, leefbaarheid en participatie.

De gemeente Den Haag doet dit niet alleen, maar samen met organisaties in de stad die de gemeente subsidie geeft. Zo draagt de gemeente bij aan de doelstellingen van het gemeentebestuur.

De regels voor het verlenen van subsidies vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV) die op 1 juli 2014 in werking is getreden. De regels van de ASV gelden in principe voor alle subsidieaanvragen die op en na 1 juli 2014 zijn verleend. Deze verordening vervangt de (aanvullende) regels voor subsidies en de verantwoording daarover die gold tot 1 juli 2014, namelijk:

Let op: Heeft u een subsidie-aanvraag gedaan voor 1 juli 2014? Dan geldt hiervoor nog de regels van het HKS en UVS.

Subsidiebeschikkingen

De subsidiebeschikkingen die de organisaties van de gemeente krijgen, zijn gebaseerd op deze regels. Organisaties worden gewezen op de regelgeving, bijvoorbeeld in de brief die een organisatie krijgt bij de beschikking. Heeft u vragen over de beschikking? Neem dan contact op met uw contactpersoon, zoals vermeld in de brief.

Gepubliceerd: 
02 juli 2014
Laatste wijziging: 
27 oktober 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?