Uw zoekopdracht
Beleid

Wet Bibob

Gepubliceerd: 
30 december 2014
Laatste wijziging: 
30 december 2014

Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met deze wet kan de gemeente onderzoek doen naar partijen die een vergunning aanvragen of meedoen in een aanbesteding voor de gemeente.

De Wet Bibob is opgesteld om de gemeente meer onderzoeksmogelijkheden te geven, zodat zij kan voorkomen dat vergunningen afgegeven worden aan criminele organisaties. Vergunningaanvragers moeten het Bibob-vragenformulier invullen.

Bibob onderzoek

De gemeente kijkt bij een onderzoek naar de financiering, de achtergrond van de vergunningaanvrager en de onderneming. Zij gebruikt hierbij in eerste instantie openbare bronnen. Bij twijfel kan ook het Landelijk Bureau Bibob helpen door gesloten bronnen te raadplegen. De gemeente wil zo voorkomen dat criminelen geld witwassen door zaken op te kopen. De wetgever let vooral op de horeca, prostitutie, bouw, ICT, handel in onroerende goederen en de milieubranche.

Kijk voor meer informatie op Onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob.

Om welke vergunningen gaat het?

Bij de volgende vergunningen of aanbestedingen moet u extra informatie leveren. Doet u dit niet, dan hoeft de gemeente Den Haag uw vergunningaanvraag of aanbesteding niet te behandelen. Ook als u als vergunninghouder weigert extra informatie te geven, kan de gemeente uw vergunning intrekken.

 • Horeca: een vergunning voor het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet.
  Een vergunning voor de exploitatie van een recreatie-inrichting op grond van artikel 57 van de Algemene Politieverordening voor Den Haag, 1982.
 • Seksinrichtingen: een vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting en/of escortbedrijf op grond van artikel 95h APV.
 • Speelautomatenhallen: een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal op grond van artikel 2 van de Verordening op de kansspelen.
 • Bouwvergunningen: bouwvergunningen bij bedragen boven de € 750.000 (excl. btw) op grond van artikel 40, eerste lid van de Woningwet.
 • Aanbestedingen in bouw, ICT en milieu: openbare aanbestedingen van opdrachten van € 200.000 of meer. Bij politiek gevoelige opdrachten kan de gemeente het onderzoek ook uitvoeren bij bedragen onder de € 200.000.

Als de aanvrager wordt verdacht van criminele activiteiten of financiering, wordt de vergunning geweigerd of ingetrokken. Ook is het mogelijk dat de gemeente extra voorwaarden verbindt aan een vergunning.

Bibob-formulieren

Voor elk soort onderneming is een apart Bibob-formulier. U kunt hierover meer lezen bij Formulieren Bibob. Bij een aanvraag voor een bouwvergunning boven de € 750.000 hoeft u alleen een verkort Bibob-formulier in te vullen.

Gevolgen van een integriteitsonderzoek

Het Bibob-formulier en openbare bronnen worden onderzocht. Daarna zijn er 3 mogelijkheden:

 • De gemeente heeft geen bezwaar en volgt verder de normale procedure voor het verstrekken van de vergunning.
 • De gemeente geeft geen vergunning af, omdat er wordt verwacht dat de vergunning wordt gebruikt om financiële voordelen uit strafbare feiten te halen, om strafbare feiten mee te plegen of omdat er strafbare feiten zijn gepleegd voor het verkrijgen van de vergunning.
 • De gemeente verstrekt de vergunning wel, maar stelt daar extra voorwaarden aan.

Behandeltermijnen

De tijd die maximaal nodig is voor een vergunningaanvraag verschilt per vergunning: 

 • Vergunning op grond van artikel 3 DHW: 13 weken.
 • Vergunning op grond van artikel 57 APV: 26 weken.
 • Vergunning op grond van artikel 95h APV: 13 weken.
 • Speelautomatenhalvergunning: 24 weken.
 • Bouwvergunning op grond van artikel 40, eerste lid Woningwet: 6 tot 12 weken.

Wettekst

De wettekst van de Wet Bibob kunt u lezen op de website van het ministerie van Justitie.

Meer informatie

Gepubliceerd: 
30 december 2014
Laatste wijziging: 
30 december 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?