Uw zoekopdracht

Welstands- en Monumentencommissie

Gepubliceerd: 
27 september 2013
Laatste wijziging: 
15 oktober 2013

De Welstands- en Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen over architectuur, stedenbouw en monumenten.

Iedereen die iets nieuws wil bouwen of iets aan een bestaand gebouw wil veranderen, moet vooraf nagaan of hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. Wanneer voor een bouwplan een vergunning nodig is, zal de gemeente uw aanvraag in de meeste gevallen aan de Welstands- en Monumentencommissie voorleggen voor een toets aan de Welstandsnota. De Welstandsnota wordt door de gemeenteraad vastgesteld en bevat de criteria en kaders waaraan het uiterlijk van een bouwplan moet voldoen.

Wanneer u een vergunning aanvraagt en het bouwplan aan de commissie moet worden voorgelegd, dan gebeurt dit automatisch. U hoeft zelf geen contact met de commissie op te nemen.

De Welstands- en Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen over architectuur, stedenbouw en monumenten.

Collegiaal overleg

Wanneer de commissie een negatief advies over een aanvraag heeft gegeven, kan een zogenaamd collegiaal overleg via het secretariaat worden aangevraagd. Tijdens dit informele overleg licht de commissie het welstandsadvies toe en kunt u een aangepast voorstel met haar bespreken. Het collegiale overleg helpt de aanvrager bij het wijzigen van het bouwplan en versoepelt de verdere toetsing. Aan het collegiale overleg kunnen geen rechten worden ontleend.

Jaarverslagen

De commissie brengt ieder jaar een jaarverslag uit. Hierin wordt de advisering van de commissie over het afgelopen jaar in cijfers weergegeven. Een aantal adviezen wordt soms daarbij toegelicht en er wordt inzage gegeven in het werk van de commissie. De jaarverslagen zijn slechts beschikbaar in gedrukte vorm.

Contact

Voor een afspraak met de Welstands- en Monumentencommissie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Welstand.

Meer informatie

Gepubliceerd: 
27 september 2013
Laatste wijziging: 
15 oktober 2013

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?