Uw zoekopdracht
Product

Uitstallingsvergunning

Gepubliceerd: 
22 augustus 2013
Laatste wijziging: 
25 november 2014

Wilt u een reclamebord plaatsen of uw producten uitstallen? Vraag dan eerst een uitstallingsvergunning aan.

Vraag een uitstallingsvergunning aan.

Vraag een uitstallingsvergunning aan

Voorwaarden

  • Voor het uitstallen van goederen of reclame- en aanbiedingsborden heeft u geen vergunning nodig als de uitstalling kleiner is dan 80 centimeter uit de gevel. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken en moet u een vergunning aanvragen.

U heeft een vergunning nodig:

  • Als de plaatsing van uitstallingen afwijkt door drooglopen/overkapping.
  • Op kruisingen, bij oversteekplaatsen en grote voetgangersstromen waar een kleiner maximum dan 80 centimeter is vastgesteld.

Een vergunningvrije uitstalling voldoet aan de voorwaarden van artikel 2:10, 2e lid, onder e van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Den Haag. Deze voorwaarden zijn verder uitgewerkt in de richtlijnen uitstallingen en de uitzonderingen daarop.

Voor wie?

Bedrijven

Kosten

  • De aanvraag voor een uitstallingsvergunning kost € 170,04 (in 2014). Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.
  • Als u de vergunning krijgt, ontvangt u voor het gebruik van de grond ook een aanslag precariobelasting van de Belastingdienst.

Hoe lang duurt het?

Voor de afhandeling van deze aanvraag geldt een wettelijke termijn van maximaal 8 weken. Wanneer de afhandeling langer duurt krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Gepubliceerd: 
22 augustus 2013
Laatste wijziging: 
25 november 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?