Uw zoekopdracht
Product

Terras op de openbare weg

Gepubliceerd: 
17 mei 2013
Laatste wijziging: 
07 juli 2014

Bent u een ondernemer en wilt u een terras op de openbare weg plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig of doet u een melding voor een vergunningvrij terras.

Dit staat in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Den Haag.

Bent u een startende horecaondernemer of neemt u een zaak over? Kijk dan bij Horeca2.

 • U kunt digitaal een melding doen of vergunning aanvragen

Meld terras of vraag terrasvergunning aan

Nodig bij de aanvraag/melding

 • Situatieschets: een plattegrondtekening op schaal met ligging en afmetingen van het bedrijfspand, het terras en de stoep (gemeten vanaf de gevel naar de stoeprand) met eventuele obstakels (lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes, bomen en dergelijke).
 • Voor een melding of de aanvraag van een vergunning verstrekt u dezelfde gegevens aan de gemeente. De gemeente beoordeelt of het een melding of een aanvraag voor een vergunning is.

Meer informatie

Met vragen over de aanvraag of melding kunt u terecht bij de afdeling Duurzaamheid en Leefomgeving.

Voorwaarden

Voldoet uw terras aan de volgende voorwaarden? Dan hoeft u uw terras alleen te melden.

 • Het terras ligt niet in een voetgangersgebied
 • Het ligt op de stoep direct aan de gevel
 • Het is geplaatst op hooguit de helft van de stoep
 • Het laat op de stoep een doorloopruimte vrij van minimaal 1,5 meter zonder obstakels
 • voldoet verder aan de voorwaarden vergunningvrije terrassen.

Een melding is geldig voor de duur dat het terras is geplaatst en zolang het terras in omvang of plaatsingsperiode niet wijzigt. Plaatst u jaarlijks steeds hetzelfde terras, op dezelfde plaats en in dezelfde periode, bijvoorbeeld de zomer, dan hoeft u maar 1 melding te doen.

Terrasvergunning aanvragen

Voor alle andere terrassen moet u een vergunning aanvragen. De aanvraag wordt getoetst op de beleidsregels vergunningverlening terrassen. Als de vergunning wordt verleend, is deze 5 jaar geldig.

Kosten

 • Terras melden: geen kosten.
 • Terrasvergunning aanvragen: € 165,28 (in 2014). Dit bedrag betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.

Een melding of een verleende terrasvergunning is ook een aangifte voor precariobelasting. De hoogte van de precario is afhankelijk van de ligging, grootte en tijdsduur van het terras, zoals u die aangeeft in de melding of aanvraag vergunning voor het terras. De precario wordt opgelegd totdat een wijziging (zoals tussentijdse beëindiging) wordt gemeld of aangevraagd. De heffing wordt dan aangepast of stop gezet.

Hoe lang duurt het?

 • Terras melden: 3 weken
 • Terrasvergunning aanvragen: 8 weken

Als de afhandeling langer duurt, dan krijgt u hierover een brief.

Gepubliceerd: 
17 mei 2013
Laatste wijziging: 
07 juli 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?