Uw zoekopdracht
Product

Terras op de openbare weg

Gepubliceerd: 
18 september 2014
Laatste wijziging: 
03 augustus 2015

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras op de openbare weg plaatsen? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. In specifieke gevallen is een terrasmelding voldoende.

U kunt digitaal een melding doen of een vergunning aanvragen. De gemeente bepaalt op basis van uw aanvraag of het om een melding of vergunning gaat.

Meld terras of vraag terrasvergunning aan

Terrasmelding

Voldoet uw terras aan de volgende voorwaarden? Dan hoeft u uw terras alleen te melden. Het terras:

 • ligt niet in een voetgangersgebied
 • ligt op de stoep, direct aan de gevel
 • is niet dieper dan de helft van de breedte van de stoep
 • laat op de stoep een doorloopruimte vrij van minimaal 1,5 meter zonder obstakels in een rechte lijn
 • voldoet aan de voorwaarden vergunningvrije terrassen.

Terrasvergunning

Voldoet uw terras niet aan de bovengenoemde voorwaarden? Dan moet u een vergunning aanvragen. De aanvraag wordt getoetst op de beleidsregels vergunningverlening terrassen

Nodig bij melding en aanvraag

 • Voor zowel een aanvraag van een terrasvergunning als een terrasmelding, heeft u een situatieschets nodig. Dit is een plattegrondtekening op schaal met ligging en afmetingen van het bedrijfspand, het terras en de stoep (gemeten vanaf de gevel naar de stoeprand) met eventuele obstakels (zoals lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes, bomen). Bekijk het voorbeeld van een situatieschets.

 • Plaatst u een terrasafscheiding, bijvoorbeeld in de vorm van schotten? Voeg dan een ontwerptekening of foto van de afscheiding toe aan uw aanvraag. Dit kan in het aanvraagformulier.

Geldigheidsduur

 • Terrasmelding: Een melding is geldig voor de duur dat het terras is geplaatst en zolang het terras in omvang of plaatsingsperiode niet wijzigt. Plaatst u jaarlijks steeds hetzelfde terras, op dezelfde plaats en in dezelfde periode dan hoeft u maar 1 keer een melding te doen. Als de situatie verandert dan moet u opnieuw een terrasmelding doen of een terrasvergunning aanvragen.
 • Terrasvergunning: Als de vergunning wordt verleend, is deze 5 jaar geldig.

Kosten

 • Terrasmelding: geen kosten.
 • Aanvraag terrasvergunning: € 166,55 (in 2015). Dit bedrag betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.

Precariobelasting

Een terrasmelding of een verleende terrasvergunning is ook een aangifte voor precariobelasting. De hoogte van de precario is afhankelijk van de ligging, grootte en tijdsduur van het terras, zoals u die heeft aangegeven in de terrasmelding of aanvraag van de terrasvergunning. De gemeente legt precario op, totdat u een wijziging (bijvoorbeeld tussentijdse beëindiging) meldt of aanvraagt. De gemeente past dan de precariheffing aan of stopt deze.

Hoe lang duurt het?

De behandelingstermijn van uw terrasmelding of aanvraag van een terrasvergunning gaat in vanaf de ontvangstbevestiging en duurt bij:

 • een terrasmelding: 3 weken
 • een aanvraag terrasvergunning: 8 weken

Als de afhandeling langer duurt, dan krijgt u hierover een brief.

Zie ook

 • Vergunning om iets aan een bestaand terras te wijzigen/vernieuwen (bijvoorbeeld terrasschotten plaatsen): Vergunningen Horeca2.
 • Regels voor een vergunning: artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Den Haag.
 • Startende horecaondernemer of een zaak overnemen: Horeca2.
 • Vragen over de terrasvergunning of terrasmelding: afdeling Duurzaamheid en Leefomgeving.
Gepubliceerd: 
18 september 2014
Laatste wijziging: 
03 augustus 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?